TERBİN 250 mg Tablet

erbinafin adlı etken maddeyi içinde bulunduran TERBİN Tablet, sırasıyla; Dermatolojikler, Dermatolojik Antifungaller, Sistemik Antifungaller, Sistemik Kullanım İçin Mantar Önleyici ilaçlar ve Terbinafin hidroklorür şeklinde sınıflandırılmış olup, D01BA02 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz tablet formundaki TERBİN, AVİXA İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

TERBİN için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, TERBİN ne ilacıdır; TERBİN’e başlamadan önce uyulması gerekenler, TERBİN dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; TERBİN kullanım şekli; TERBİN yan etki, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler vb. TERBİN Tablet ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

TERBİN 250 mg Tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Bir tablet TERBİN’de etken madde olarak 250 mg terbinafin’e karşılık 281,25 mg terbinafin hidroklorür bulunmaktadır.
İlacın yardımcı maddeleri: hidroksipropil metil selüloz, sodyum nişasta glikolat, mikrokristalin selüloz, magnezyum stearat ve aerosil yardımcı bileşenlerini içerir.
1. TERBİN nedir ve ne için kullanılır?
TERBİN, 14 ve 28 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.
TERBİN tablet, antifungal ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna ait bir etken madde
terbinafin hidroklorür içermektedir.
TERBİN tablet, el ve ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonlarının ayrıca derideki maya
enfeksiyonlarının, kafa derisi ile saçtaki, kasıklardaki ve diğer vücut bölgelerindeki ve
ayaklardaki tinea (Mantar) (Atlet ayağı) enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır.
Ağız yolu ile alındığında, terbinafin enfeksiyon yerinde mantarları öldürecek ya da
üremelerini durduracak kadar yüksek düzeylere ulaşır.
2. TERBİN Tablet kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
TERBİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
• Daha önceleri veya şu anda ilacın içindeki etken maddeye yada yukarıdaki yardımcı diğer maddelerden biri ya da birkaç tanesine karşı aşırı hassasiyet  (alerji)  oluştuysa;
• Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık problemleriniz varsa veya  böbreklerinizle ilgili herhangi bir sorun
varsa;
TERBİN Tablet’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
• Sebebi bilinmeyen inatçı bulantı, kusma, karın ağrısı, iştah kaybı, alışılmadık yorgunluk
yaşarsanız; cildinizde ya da gözlerinizin akında sararma, idrar renginizde koyulaşma ya da
dışkı renginde açılma fark ederseniz (karaciğer problemlerinin belirtileri). Doktorunuz,
TERBİN ile tedavi başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer
fonksiyonunuzu takip etmek amacıyla kan testleri yapabilir. Anormal test sonuçları
durumunda sizden TERBİN’i bırakmanızı isteyebilir.
• Ciltte döküntü, kızarıklık, soyulma; dudaklar, gözler ya da ağızda kabarcıklar ciltte
soyulma gibi cilt problemleri, ateş (Ciddi cilt reaksiyonu belirtileri), spesifik bir beyaz
kan hücresinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü (Eozinofili) gibi sorunlar
yaşarsanız.
• Deride kalınlaşmış kırmızı/gümüşi lekeler (Psoriyazis) ya da yüzde deri döküntüsü, eklem
ağrısı, kas rahatsızlığı ve ateşiniz (Kutanöz ve sistemik lupus eritematozus) varsa veya
bunları deneyimlerseniz.
• Ciltte döküntü, kızarıklık, soyulma; dudaklar, gözler ya da ağızda kabarcıklar ciltte
soyulma gibi cilt problemleri, ateş (Ciddi cilt reaksiyonu belirtileri), spesifik bir beyaz
kan hücresinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü (Eozinofili) gibi sorunlar
yaşarsanız.
• Başka bir ilaç alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız,
• Güçsüzlük, beklenmedik kanama, morarma ya da sık tekrarlayan enfeksiyon yaşarsanız
TERBİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
TERBİN tablet tok ya da aç karnına kullanılabilir.
Hamilelik ve Emzirme
Hekiminiz gebelik esnasında TERBİN almanın potansiyel risklerini sizinle tartışacaktır. Hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamileyseniz, hekiminize bunu söyleyiniz. Hekim tarafından spesifik olarak tavsiye edilmemişse gebelik dönemlerinde TERBİN kullanmamanız gerekmektedir.
Bebeğiniz anne sütü aracılığıyla terbinafine maruz kalacağı ve emzirilen bebek için zararlı olabileceğinden, TERBİN tablet alırken emzirmemelisiniz,
Araç ve makine kullanımı
TERBİN alırken, kendinizi sersemlemiş hissederseniz makine veya araç kullanmaktan kaçınınız.
TERBİN’in diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer:
• Bulaşıcı hastalıkların tedavisi için kullanılan ve antibiyotikler olarak adlandırılan bazı
antibiyotikler (örneğin; rifampisin),
• Kafein
• Duygu durum bozukluklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Trisiklik antidepresanlar,
sınıf 1A, 1B ve 1C dahil olmak üzere seçici serotonin yeniden alım inhibitörleri,
monoamin oksidaz inhibitörleri Tip B, desipramin gibi bazı antidepresanlar),
• Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Propafenon, amiodaron gibi
bazı antiaritmikler),
• Yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Metoprolol
gibi bazı beta-blokerler),
• Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; simetidin).
• Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (Örneğin; flukonazol,
ketokonazol)
• Öksürük tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örneğin; dekstrometorfan)
• Transplante edilen (nakledilen) organların reddini önlemek için vücudunuzun bağışıklık
sistemini kontrol etmek amacıyla kullanılan siklosporin adlı bir ilaç,
• Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin kullanıyorsanız, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. TERBİN Tablet nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Tavsiye edilen dozun dışına çıkmayınız.  TERBİN’in etkisinin zayıf ya da çok güçlü olduğuna dair sizde bir izlenim oluştuysa; eczacınız veya hekiminizle konuşunuz.
Yetişkinler için günde 1 defa 250 mg’lık 1 tablet TERBİN önerilir.
Çocuklar için önerilen doz: 2 yaş altındaki çocuklarda elde edilen veri bulunmamaktadır (genellikle 12 kg’ın altı).
20 kg ila 40 kg aralığındaki çocuklar için günde 1 defa 1/2 tablet (125 mg);
40 kg’ın üzerindeki çocuklar için önerilen günde 1 defa 1 tablet (250 mg) şeklinde kullanılır.
TERBİN Tablet ne zaman alınmalıdır? İlacınızı her gün aynı saatlerde alınız.
Her gün aynı saatte tablet almak ilacı ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.
TERBİN Tablet ne kadar süre kullanılmalıdır:
Tedavi süresi, gelişen enfeksiyonun çeşidine, ne kadar şiddetli olduğuna ve vücudunuzun hangi bölgesini
etkilediğine bağlı olacaktır. Hekiminiz ilacınızı tam olarak ne kadar süre kullanmanız
gerektiğini belirleyecek ve size söyleyecektir.
TERBİN Tablet ile normal tedavi süresi şöyledir:
Ayaklardaki mantar hastalığı (Tinea) enfeksiyonlarında (Atlet ayağı), TERBİN tablet
genellikle 2 ila 6 hafta kadar kullanılır.
Kasıklardaki ve diğer vücut bölgelerindeki mantar hastalığı (tinea) ve maya enfeksiyonlarında,
TERBİN tablet genellikle 2 ila 4 hafta kullanılır.
İlacınızı her gün kullanmanız ve hekeminizin söylediği sürece almaya devam etmeniz
önemlidir. Bu enfeksiyonun tamamen iyileşmesini garanti altına alacak ve tabletleri almayı
bıraktıktan sonra yineleme olasılığını azaltacaktır.
Saç ve kafa derisinin mantar hastalığı (tinea) enfeksiyonları için normal tedavi süresi 4
haftadır.
Tırnaktaki mantar enfeksiyonları genellikle derideki mantar enfeksiyonlarından daha uzun bir
sürede iyileşir. Çoğu tırnak enfeksiyonu için, TERBİN tabletlerin 6 ila 12 hafta kullanılması gerekmektedir.
El tırnaklarındaki enfeksiyonlar: Tedavi süresi: çoğu vakada 6 hafta yeterlidir.
Ayak tırnaklarındaki enfeksiyonlar: Tedavi süresi: çoğu vakada 12 hafta yeterlidir.
Yetersiz tırnak büyümesi gözlenen bazı hastalar daha uzun süreli tedaviye gereksinim
duyabilir. Doktorunuz bu konuyu sizinle görüşecektir.
TERBİN tablet sadece ağız yoluyla kullanılır. TERBİN tableti aç karına  ya da yemek esnasında veya yemekten sonra yutabilirsiniz. İlacınızı bir bardak dolusu su ile beraber alınız.
Enfeksiyonun iyileşmesine yardımcı olmak ve tekrarlamasını önlemek için alabileceğiniz bazı
tedbirler vardır. Örneğin, enfeksiyonlu alanları kuru ve serin tutabilir ve enfeksiyonlu alanla
doğrudan temas eden giysileri her gün değiştirebilirsiniz.
Çocuklarda ve ergenlerde (2 yaş ila 17 yaş arasında) kullanımı:
TERBİN tablet ergenlerde ve 2 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılabilir. Hasta büyüdükçe
doktor dozu ayarlayacaktır.
TERBİN tabletin 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir; çünkü bu yaş
grubunda deneyim bulunmamaktadır.
65 yaş ve üzerindeyseniz daha genç yetişkinlerle aynı dozda TERBİN tablet alabilirsiniz. Bu
yaş grubundaki hastalar olası karaciğer veya böbrek bozukluğu olasılığı açısından
değerlendirilmelidir. Bu yaş grubunda hastalara TERBİN tablet reçete ederken, önceden
mevcut bir karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olabileceği gözönünde bulundurulmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlarınız veya
herhangi bir böbrek probleminiz varsa TERBİN kullanılması önerilmemektedir.
Hekiminiz ayrı bir öneride bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
TERBİN tablet ile tedaviyi erkenden bırakmayınız, çünkü TERBİN tedavisini sonlandırmak enfeksiyonun daha kötüye gitmesine sebep
olabilir.
Kazayla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet kullandıysanız, acilen doktorunuzla
görüşmelisiniz. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir. TERBİN tabletin aşırı dozundan
kaynaklanabilecek belirtiler arasında baş ağrısı, bulantı, mide ağrısı ve baş dönmesi yer
almaktadır.
TERBİN Tablet’i kullanmayı unutursanız
Bir sonraki TERBİN alma zamanına 4 saatten daha uzun süre varsa, hatırladığınızda
ilacınızı hemen alınız. Aksi takdirde, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu normal
zamanında kullanınız.
TERBİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Tedaviyi aniden bırakmak, hastalığınızın daha kötüye gitmesine sebep olabileceğinden, hekim söylemediği sürece , tedaviyi zamanından önce bırakmayınız.  olabilir.
4. TERBİN tabletin olası yan etkileri
Tüm ilaçlar gibi TERBİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, TERBİN Tablet’i kullanmayı bırakıp , acilen hekiminizi bilgilendiriniz.
• TERBİN nadiren karaciğer problemlerine yol açabilir ve bu problemler çok seyrek
durumlarda ciddi olabilir.
• Çok seyrek yan etkiler arasında bazı kan hücresi türlerinde azalma, otoimmün (Vücudun
bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum) bir hastalık (Lupus) ya da şiddetli alerjik
reaksiyonlar da dâhil olmak üzere ciddi deri reaksiyonları yer almaktadır.
• Kan damarlarında iltihap, pankreas iltihabı ya da kas hücrelerinde ölüm.
Eğer bunlardan biri sizde olduysa, sizin TERBİN’e karşı ciddi alerjiniz olduğunu göstermektedir. Çok nadir görülebilecek bu yan etkilerde tıbbi destek için acilen bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, acilen hekiminizi bilgilendiriniz ve en yakın sağlık kuruluşunun acil kısmını başvurunuz.
• Sebebi bilinmeyen sürekli bulantı, mide problemleri, iştah kaybı veya anormal yorgunluk ya
da zayıflık gibi belirtiler
• Deri ya da göz akında sararma; idrar renginin koyulaşması ya da açık renkte dışkılama
(Karaciğer problemlerinin olası işaretleri).
• Ateş ve titreme, enfeksiyonlar nedeniyle boğaz ağrısı veya ağız ülserleri ve güçsüzlük
yaşarsanız ya da daha sık enfeksiyona yakalanıyorsanız.
• Beklenmedik kanama ya da morluk oluşumu (Belirli kan hücresi tiplerinin düzeyini
etkileyen hastalıkların olası işaretleri).
• Nefes alıp vermede zorluk, sersemlik, özellikle yüz ve boğazda şişme, sıcak basması, kramplı
karın ağrısı ve bilinç kaybı, eklem ağrısı, katılık, deri döküntüsü, ateş ya da lenf
nodlarında şişme gibi semptomlar
• Deri döküntüsü, ateş, kaşıntı, yorgunluk, cilt altında morumsu-kırmızı lekeler (Kan
damarı iltihabının olası işaretleri)
Deri döküntüsü, deride kızarıklık, dudaklar, gözler ve ağızda kabarıklıklar, ciltte soyulma gibi
deri problemleri ve ateş geliştirirseniz
• Midenin üst kısmında, sırta yayılan şiddetli ağrı (Pankreas iltihabının olası işaretleri).
• Açıklanamayan kas zayıflığı ve ağrısı ya da koyu (Kırmızı-kahverengi) renkli idrar (Kas
hücresi ölümlerinin olası işaretleri).
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.
Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek :1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek :10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.
Çok yaygın: baş ağrısı, göz bozukluğu, mide ekşimesi, iştahsızlık, midede hafif ağrı, kas ve eklemlerde ağrı, karında şişkinlik, hazımsızlık, ishal, bulantı, kaşıntı ve döküntü.
Yaygın: tat alma duyusunda kayıp yada bozukluk, göz bozukluğu, depresyon (duygu durum bozuklukları), göz bozukluğu, baş dönmesi ve yorgunluk hissi.
Yaygın olmayan:  Kulaklarda gürültü (Örneğin ıslık sesi), deride karıncalanma, uyuşma veya duyarlılıkta azalma, güneş ışınlarına duyarlılık, anksiyete, kilo kaybı ve ateş
Yaygın olmayan: Ciltte, mukozal dokularda veya tırnak yataklarında anormal bir solukluk,
Yaygın olmayan: Olağandışı yorgunluk ya da güçsüzlük veya zorlanma durumunda nefes darlığı (Eritrositlerin düzeyini etkileyen bir hastalığın olası işaretleri), ciltte, mukozal dokularda veya tırnak yataklarında anormal bir solukluk,
Seyrek: anormal karaciğer fonksiyonu testlerinden anormal sonuçlar. ciltte ve gözlerde sarılık
Çok seyrek: soyulma ve pullanma ile seyreden deri döküntüleri, saç kaybı, sedefe benzer deri döküntüler, cilt reaksiyonları, lupus, bazı kan hücresi türlerinde azalma, sedef hastalığında kötüleşme, aşırı duyarlılık.
Ayrıca Aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:
• Pankreas iltihabı, Şiddetli enfeksiyon ya da alerjik reaksiyon, koku alma bozukluğu, koku duyusunda azalma, görme keskinliğinde azalma, görmede bulanıklık, kas hücresi ölümü, grip semptomları (boğaz ağrısı, titreme, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi), kan damarlarında iltihap, spesifik bir beyaz kan hücresi tipinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü.
5. TERBİN Tablet’in Saklanması
TERBİN Tablet, 25°C altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzak çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği bir yerde ve ambalajında saklanmalıdır.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TERBİN’i kullanmayınız.Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Eğer ambalajında veya üründe zedelenme var ise; TERBİN’i kullanmayınız.
TERBİN Tablet’in ruhsatı, Avixa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne aittir.
Üretici firma : Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.-Lüleburgaz -Kırklareli

TERBİN 250 mg Tablet‘in kısa ürün bilgilendirmesi

TERBİN 250 mg Tablet'in kısa ürün bilgilendirmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*