TRAJENTA 5 mg film kaplı tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır

Trajenta 5 mg film kaplı tablet

Oral yoldan kullanılır.

Etken Madde

5 mg linagliptin içerir.

Yardımcı maddeler

Tablet çekirdeği: Mannitol, prejelatinize nişasta, mısır nişastası, kopovidon, magnezyum stearat

Film kaplama: Hipromelloz, titanyum dioksid (El71), talk, makrogol, demir oksid kırmızısı (E 172)

¡Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana glen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağım öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Trajenta nedir ve ne için kullanılır?

TRAJENTA, linagliptin etkin maddesini içerir ve “oral antidiyabetikler” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Oral antidiyabetik ilaçlar, yüksek kan şekeri düzeylerini tedavi etmek için ağız yoluyla kullanılır. Bu ilaçlar vücudunuzda kan şekeri seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur.

TRAJENTA, erişkin Tip 2 diyabetli hastalarda, eğer hastalık tek başına diyet ve egzersiz ile veya oral antidiyabetik ilaçlarlardan (Metformin veya sülfonilüreler) biri ile yeterince kontrol edilemiyorsa kullanılır. TRAJENTA, diğer antidiyabetik ilaçlarla (İnsülin, metformin veya sülfonilüre grubu ilaçlar (Ör: Glimepirid, glipizid)) birlikte kullanılabilir.

Doktorunuz tarafından size önerilen diyet ve egzersize uymanız çok önemlidir.

TRAJENTA, 8 mm çaplı yuvarlak, açık kırmızı film kaplı tablettir, bir yüzeyinde “D5” ve diğer yüzeyinde Boehringer Ingelheim logosu basılıdır. TRAJENTA piyasaya 30 tablet içeren blister ambalajlarda sunulur.

TRAJENTA nasıl kullanılır ?

İlacınızı her zaman doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Eğer emin olmadığınız bir konu varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

TRAJENTA’nun önerilen dozu günde bir kez 5 mg’dır. Bu ilacı aç veya tok kamına alabilirsiniz.

Doktorunuz TRAJENTA’yı, ağızdan alınan diğer bir antidiyabetik ilaçla birlikte kullanmanızı isteyebilir. Sağlığınızla ilgili en iyi sonucu elde edebilmek için, tüm ilaçlarınızı tam olarak doktorunuzun size önerdiği şekilde kullanmayı unutmayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda ve 18 yaşından küçük adolesanlarda bu ilacın kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

80 yaşın üzerindeki hastalarda deneyim sınırlıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliğiBu hastalarda klinik deneyim yoktur.

Eğer TRAJENTA ’nurı etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla TRAJENTA kullanırsanız

TRAJENTA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TRAJENTA’i kullanmayı unuttuysanız

TRAJENTA kullanmayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez ilacınızı alınız. Ama eğer bir sonraki dozun zamanı yakınsa unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Aynı gün içinde 2 dozu kesinlikle kullanmayınız.

TRAJENTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuzla görüşmeden TRAJENTA kullanmayı bırakmayınız. TRAJENTA’yı keserseniz kan şekeriniz yükselebilir.

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlarla olduğu gibi TRAJENTA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak bu yan etkiler kullanan herkeste ortaya çıkmaz.

Aşağıdakilerden biri olursa TRAJENTA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Titreme, terleme, kaygılı olma durumu, görmede bulanıklık, dudaklarda titreme, solukluk, davranış değişiklikleri veya zihin karışıklığı. Bu belirtiler kan şekerinin düşmesi halinde görülür. Hipoglisemi, TRAJENTA’nun metformin ve bir sülfonilüre ile birlikte kullanılması sırasında gözlenen bir yan etkidir. Görülme sıklığı “çok yaygın” olarak tanımlanır ve TRAJENTA’yı diğer iki ilaçla birlikte kullanan 10 kişiden birinden fazlasında görülmesini ifade eder.
 • Bazı hastalarda alerjik etkiler ortaya çıkmıştır (Aşırı duyarlılık. Sıklığı: Bilinmiyor). Hırıltılı nefes alma ve nefes darlığı (Bronşiyal hiperaktivite. Sıklığı: Bilinmiyor) da dahil alerjik etkiler ciddi olabilir. Bazı hastalarda cilt döküntüleri (Sıklığı: Yaygın olmayan), ürtiker (Kurdeşen. Sıklığı: Seyrek) ve nefes almada ve yutkunmada güçlüğe yol açan, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişme durumu (Anjiyoödem. Sıklığı: Seyrek) görülmüştür.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TRAJENTA’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Doktorunuz bu alerjik etkileri tedavi etmek için size bir ilaç verebilir ve şeker hastalığınızın tedavisinde kullandığınız ilacı değiştirebilir.

Bazı hastalarda pankreasta yangı (Pankreatit. Sıklığı: Bilinmiyor) görülmüştür. Eğer, kusma ile birlikte olan veya olmayan şiddetli ve inatçı bir mide ağrınız olursa hemen doktorunuzla görüşünüz, çünkü bu durum pankreatite bağlı olabilir.

Tek başına TRAJENTA alan bazı hastalarda aşağıda belirtilen yan etkiler yaşamıştır:

 • Yaygın olmayan (Kullanan 100 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir).

–    Burun veya boğazda yangı (Nazofarenjit),

Öksürük

Kan amilaz düzeylerinin artması

 • Bilinmiyor (Eldeki mevcut verilerden tahmin edilemiyor):

Aleıjik etkiler (Hipersensitivite)

TRAJENTA ile birlikte metformin alan bazı hastalar aşağıda belirtilen yan etkileri yaşamıştır:

 • Yaygın olmayan:

–    Burun veya boğazda yangı (Nazofarenjit)

Aleıjik etkiler (Hipersensitivite)

Öksürük

TRAJENTA ile birlikte insülin alan bazı hastalar aşağıda belirtilen yan etkileri yaşamıştır:

 • Yaygın olmayan:

–    Burun veya boğazda yangı (Nazofarenjit)

Öksürük

–    Pankreatit Kabızlık

Kan amilaz düzeylerinin artması

 • Bilinmiyor:

Aleıjik etkiler (Hipersensitivite)

TRAJENTA ile birlikte metformin ve sülfonilüre alan bazı hastalar aşağıda belirtilen yan etkileri yaşamıştır:

 • Bilinmiyor:

–    Burun veya boğazda yangı (Nazofarenjit)

Aleıjik etkiler (Hipersensitivite)

Öksürük

Kan amilaz düzeylerinin artması

TRAJENTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TRAJENTA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer linagliptin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı (Alerjik) iseniz TRAJENTA kullanmayınız. Yardımcı maddeler bu kullanma talimatının başlangıç kısmında verilmiştir.

TRAJENTA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

  • Tip 1 diyabetiniz (Bu durumda vücudunuz insülin üretmez) veya diyabetik ketoasidoz adı verilen (Şeker hastalığında yüksek kan şekeri, hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusma ile görülen bir komplikasyon) bir durumunuz varsa. Bu durumların tedavisi için TRAJENTA kullanılmamalıdır.
  • Sülfonilüre (Ör: Glimepirid, glipizid) olarak bilinen ilaç grubuna ait bir antidiyabetik kullanıyorsanız. Doktorunuz TRAJENTA yı bu ilaçlardan biri ile birlikte kullanmanıza karar verirse, kan şekerinizin çok fazla düşmesine engel olmak üzere, sülfonilüre dozunu azaltabilir.
  • Kan şekerinizi kontrol altında tutmak için kullandığınız diğer ilaçlara karşı aleıjiniz varsa.

Diyabetik cilt lezyonları şeker hastalığı ile birlikte sık görülen rahatsızlıklardır. Bu nedenle doktorunuzun cilt ve ayak bakımı ile ilgili önerilerine çok dikkatle uymalısınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TRAJENTA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

TRAJENTA aç veya tok kamına alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmaya başlamadan önce lütfen doktorunuzu bilgilendiriniz. Hamile iseniz, TRAJENTA kullanımından kaçınmalısınız. TRAJENTA’nın doğmamış bebeğe zararlı bir etkisinin olup olmadığı bilinmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

TRAJENTA’nun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmek isterseniz doktorunuza sorunuz.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

TRAJENTA’nun araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

TRAJENTA’nun sülfonilüre grubu ilaçlarla ve/veya insülin ile birlikte kullanılması, kan şekerinizin çok fazla düşmesine (Hipoglisemi) neden olabilir. Bu durum güvenle araç ve makine kullanmanızı veya çalışmanızı etkileyebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle aşağıda listelenen etkin maddelerden herhangi birini içeren bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Karbamazepin, fenobarbital veya fenitoin. Bu ilaçlar nöbetleri (Konvülziyon) veya uzun süreli ağrıları kontrol etmek için kullanılabilir.
  • Rifampisin. Bu ilaç tüberküloz gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*