TRIFLUCAN 100 mg IV İnfüzyon Solüsyonu

Endikasyon Bilgisi :

Flukonazol adlı etken maddeyi içinde bulunduran TRIFLUCAN 100 mg IV İnfüzyon Solüsyonu, mantarların büyümelerini çoğalmalarını engelleyen bir ilaçtır. Mayalar ve mantarların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisi için uygundur. TRIFLUCAN ağız-boğaz, yemek borusu, akciğer,  idrar yolları ve kan dolaşımı gibi vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan mantarların sebep olduğu enfeksiyonlar ile deri enfeksiyonlarının (saçkıran, tırnak, ayak ve el mantarı gibi) tedavisinde; mukozal ve genital pamukçuk, kadın dış üreme organları ve vajinanın mantar enfeksiyonu (Vajinal Kandidiyazis) ve kandidiyal balanit tedavisinde; AIDS li hastalarda ve kemik iliği nakli geçiren veya kanser tedavisi gören hastalarda  mantar enfeksiyonlarının tedavisi ve önlenmesinde;  ayrıca Cryptococcus’dan kaynaklanan bir enfeksiyonun  (AİDS hastalarında) nüksünün önlenmesinde ve bağışıklık sistemi düzgün çalışmayan hastaların bir mantar enfeksiyonu kapmasının önlenmesinde kullanılır.

TRIFLUCAN 100 mg IV İnfüzyon Solüsyonu Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine ya da yukarıdaki bileşenlerine karşı bir alerjiniz var ise; kullanmanız önerilmez.
 2. Eğer böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise ya da herhangi bir kalp ritim bozukluğu, kişisel veya aile geçmişinde uzun QT sendromu durumlarından herhangi bir  ya da bir kaçı var ise;  kullanmadan önce hekiminiz bilgilendirmeniz gerekmektedir. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir.
 3. Eğer mide rahatsızlığı için sisaprid ya da alerji tedavisi için astemizol veya terfenadin kullanıyor iseniz;  kalp ritim bozukluğu ilacı olan kinidin etken maddeli bir ilaç alıyorsanız veya şizofreni hastalığı için pimozid kullanıyor iseniz; bu ilaçlardan herhangi biriyle TRIFLUCAN kullanmayınız.
 4. TRIFLUCAN’a başladıktan hemen sonra iyileşme belirtileri görülebilir. Hekiminizin reçetede belirttiği kullanma süresini dikkate alınız. Çünkü enfeksiyon tamamen temizlenmeden de iyileşmeler görülebilir.
 5. TRIFLUCAN, düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahip olduğundan, makine veya araba kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 6. Hamileyseniz veya ilacın kullanımı sırasında hamile kalmayı planlıyorsanız, doktorunuza durumu söylemelisiniz. Hamileyken TRIFLUCAN kullanımı, doğmamış bebeğe zarar verebilir.
 7. TRIFLUCAN, emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

 

TRIFLUCAN 100 mg IV İnfüzyon Solüsyonu’nun Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. TRIFLUCAN, damar yoluyla uygulanır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, gaz, baş ağrısı ve deride döküntü  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Flukonazol
İlaç Marka İsmi: TRIFLUCAN 100 mg IV İnfüzyon Solüsyonu
TRİFLUCAN, sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antimikotikler, Triazol türevleri ve flukonazol şeklinde sınıflandırılmış olup, J02AC01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz TRIFLUCAN  IV, PFİZER İLAÇLARI  firmasının ürünüdür.

TRIFLUCAN 100 mg IV İnfüzyon Solüsyonu İlaç Prospektüsü


TRIFLUCAN®
100 mg IV infüzyon solüsyonu, 50 ml (2 mg/ mL)
Damar içine uygulanır.
• Etkin madde: Her şişede 100 mg flukonazol içerir.
• Yardımcı maddeler: Sodyum klorür (parenteral kalite), Enjeksiyonluk su
1. TRIFLUCAN nedir ve ne için kullanılır?
TRIFLUCAN berrak, renksiz çözelti, damar içi kullanım standartlarına uyum göstermelidir. Berrak,
nötr cam şişelerde olmalıdır.
TRIFLUCAN, antifungal adı verilen bir grup ilaçtan biridir. Etkin madde flukonazoldür.
TRIFLUCAN, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.
Ayrıca, mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek için de kullanılabilir. Mantar enfeksiyonlarının en
yaygın nedeni Candida adı verilen bir mayadır.
TRIFLUCAN size doktorunuz tarafından aşağıdaki mantar enfeksiyon türlerini tedavi etmek için
verilebilir.
• Mukozal pamukçuk, ağızda veya boğazda enfeksiyon. Normal veya bağışıklık fonksiyonları
bozulmuş hastalar tedavi edilebilir.
• Deri enfeksiyonları – örn. Ayak mantarı, mantar hastalığı, kaşıntı.
• Aşağıdakilerden kaynaklanan iç (sistemik) fungal enfeksiyonlar:
• Kan dolaşımı, vücut organları (örn. kalp, akciğerler),karın zarı, kalbin içini örten bir sıra
yassı epitel dokudan oluşan zar, göz veya idrar yolunda bulunan Candida
• Cryptococcus, örn. menenjit ve akciğer ve deri gibi diğer bölgelerdeki enfeksiyonlar
• Bağışıklık sistemi yeterli hastalarda, gelişen sistemik mantar hastalıklarında
Aşağıdakiler için de size TRIFLUCAN verilebilir.
• Bir mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek (bağışıklı sisteminiz düzgün çalışmıyorsa).
Habis hastalık sebebiyle hücre öldürücü kanserde ilaç tedavisi veya kanserde ışın tedavisi
uygulaması sonucu mantar enfeksiyonlara zemin hazırlayan hastalarda mantar
enfeksiyonlarının önlenmesinde.
• Cryptococcus’dan kaynaklanan bir enfeksiyonun geri gelmesini önlemek (AİDS
hastalarında)
Doktorunuz kültür ve diğer laboratuar çalışmalarının sonuçları bilinmeden önce tedavinize
başlayabilir. Sonuçlar belli olduğunda, tedavi gerektiği şekilde doktorunuz tarafından
düzenlenecektir.
2. TRIFLUCAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
TRIFLUCAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Aşağıdakilere aşırı duyarlılığınız olduysa:
• TRIFLUCAN’ın herhangi bir bileşenine
• Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara.
Aşırı duyarlılık belirtileri kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
TRIFLUCAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
• Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
• Özellikle AİDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa
• Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç alıyorsanız ve
karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık oluşursa. Flukonazol ile
karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi
karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı doktorunuz sizi takip edecektir, gerekirse ilacınızı
kesebilir.
• Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları
gelişirse.Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde kendiliğinden geçen, el, yüz
ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu oluşursa doktorunuz
tedavinizi kesebilir.
• Günde 400 mg’dan az terfenadin kullanıyorsanız
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık gelişirse
• Elektrolit bozukluğunuz varsa
• Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız
• Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat EKG kaydında QT aralığını
uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız
Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT
aralığının uzadığı gözlenmiştir.
• Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
• Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum varsa
• Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde akut, subakut veya kronik hastalığınız varsa
• Kalbiniz dakikada 60’dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi) varsa
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.
TRIFLUCAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Mevcut değil.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında TRIFLUCAN kullanmayınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
Hamilelik esnasında TRIFLUCAN kullanmayınız.
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Araç ve makine kullanımı
Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.
TRIFLUCAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
TRIFLUCAN sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu gözönünde
bulundurunuz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
TRIFLUCAN ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
TRIFLUCAN ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. TRIFLUCAN ile
etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz
ayarlaması gerektirir:
• Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
• Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
• Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan Amfotersin B
• Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
• Bir antibiyotik olan azitromisin
• Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi
benzodiazepinler
• Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin,
amlodipin ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler
• Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib
• Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid
• Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
• Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile metabolize
edilen, lipid bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleriyle
• Kan basıncını düşürücü bir ilaç olan losartan
• Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
• Naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar
• Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler
• Endojen steroidler
• Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon
• AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir
• Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri
• A Vitamini
• Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
• Sıvı retansiyonu ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid gibi su
tabletleri
• Sarayı kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
• Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
• Nakil reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus
• Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin
• İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da
bilinen zidovudin
• Halofantrin
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. TRIFLUCAN nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:
Flukonazolun günlük dozu mantar enfeksiyonun cinsi ve ciddiyetine bağlı olmalıdır. Tekrarlayan
dozlarla tedavi gerektiren enfeksiyon tiplerinde, tedavi klinik parametreler veya laboratuar testleri
aktif mantar enfeksiyonun geçtiğini belirtene kadar devam etmelidir. Yetersiz bir tedavi süresi aktif
enfeksiyonun nüksetmesine neden olur. Nüksü önlemek için; AİDS’li ve kriptokoksik menenjit veya
nükseden orofarenjeal kandidiyazis denilen ağız ve yutakta bir tür mantar hastalığı olan hastalarda
sıklıkla idame tedavi gerekir.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar uygulanabilir:
Mukozal pamukçuk – doz,
enfeksiyonun bulunduğu
bölgeye bağlıdır
7-14 veya 14-30 gün boyunca günde bir kez 50 mg.
Dozlar bazen 100 mg’a artırılır. AİDS hastasıysanız,
nüksü önlemek için tam primer kürden sonra haftada
tek doz 150 mg verilebilir. Protez kullanımına bağlı
atrofik oral mantar hastalığı için mutad flukonazol
dozu, proteze uygulanan lokal antiseptik önlemlerle
birlikte 14 gün süreyle günde bir defa 50 mg’dır.
Mantar deri enfeksiyonları 2-4 hafta boyunca günde bir kez 50 mg (Atlet ayağı
için 6 haftaya kadar verilebilir)
Sistemik mantar
enfeksiyonlar
Birinci günde 400 mg, daha sonra 6-8 hafta boyunca
günde bir kez 200-400 mg veya gerekirse daha uzun
süre. AİDS hastasıysanız, doktorunuz nüksü önlemek
için tam primer kürden sonra ilacı günde 200 mg
olarak süresiz kullanabilinir.
Mantar enfeksiyonu
kapmanızı önlemek için
Enfeksiyon kapma riskiniz olduğunda, günde bir kez
50-400mg .Sistemik enfeksiyon riskiniz yüksekse,
günde bir kez 400 mg’dır. Flukonazol uygulaması,
önceden tahmin edilen kandaki parçalı hücre
sayısında azalma (nötropeni) olan hastalarda
başlangıcından bir kaç gün önce başlamalı ve nötrofil
sayısı 1000/ mm3 ‘ün üzerine çıktıktan sonra 7 gün
daha devam etmelidir.
Cryptococcus’dan (bir tür
mantar enfeksiyonu)
kaynaklanan bir
enfeksiyonun geri
Süresiz olarak günde bir kez 100-200mg
Bağışıklık sistemi yeterli
hastalarda, gelişen sistemik
mantar hastalıklarında
Koksidioidomikozda 11-24 ay,
parakoksidioidomikozda 2-17 ay, sporotrikozda 1-
16 ay ve histoplazmozda 3-17 ay arasında olmakla
birlikte, her hasta için uygun süre seçilmelidir.
Uygulama yolu ve metodu:
Damar yolu ile uygulanır.
Bu ilaç, size doktorunuz veya hemşireniz tarafından yaklaşık 30 dakika boyunca damarınıza yavaş
enjeksiyon (infüzyon) şeklinde verilecektir.
TRIFLUCAN, bir çözelti olarak tedarik edilir. Daha fazla seyreltilmeyecektir. Bu ilaç, infüzyondan
önce başka bir ilaçla karıştırılmamalıdır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
4 haftalık ila 15 yaş mukozal
enfeksiyonlar
Günde bir kez 3 mg/kg. İlk günde 6 mg/ kg.
sistemik fungal
enfeksiyonlar
Günde bir kez 6-12 mg/kg.
fungal
enfeksiyonları
önleme
Enfeksiyon kapma riski bulunduğunda
günde bir kez 3-12 mg/kg.
3-4 haftalık Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 2 günde bir verilir.
2 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.
2 haftalıktan küçük Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 3 günde bir verilir.
3 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.
Çocuklarda günde maksimum 400 mg dozajı aşılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı:
Normal yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz, böbrek
enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.
Karaciğer yetmezliği:
Mevcut değil.
Eğer TRIFLUCAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz
veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla TRIFLUCAN kullandıysanız:
TRIFLUCAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
TRIFLUCAN’ı kullanmayı unutursanız:
Bu ilaç size yakın tıbbi gözetim altında verildiğinden dozun atlanması pek olası değildir. Yine de
dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
TRIFLUCAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz size söylemediği sürece TRIFLUCAN almayı durdurmayınız. TRIFLUCAN almayı
kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. TRIFLUCAN
kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.
4. Olası yan etkiler
Tüm ilaçlar gibi, TRIFLUCAN’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki
semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz:
• Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
• Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
• Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
• Deri döküntüsü
• Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).
• AİDS hastasıysanız, TRIFLUCAN dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız
daha yüksektir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastada birden az, fakat 1000 hastada birden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastada birden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastada birden az görülebilir.
Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın:
• Baş ağrısı
• Karın ağrısı
• Bulantı
• Kusma
• Midede rahatsızlık
• İshal
• Gaz
• Döküntü
• Yüksek alkalen fosfataz düzeyleri
• Aspartat aminotransferazda artış
• Kan alkalin fosfatazda artış
Yaygın olmayan:
• Uykusuzluk
• Uykululuk hali
• Nöbetler
• Sersemlik
• Uyuşma
• Tat bozukluğu
• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
• Hazımsızlık, sindirim bozukluğu
• Gaz ve ağız kuruluğu
• Safra akışının yavaşlaması veya durması
• Sarılık
• Bilirubinde artış
• Kaşıntı
• Kurdeşen
• Terlemede artış
• Kas ağrısı
• Yorgunluk
• Keyifsizlik
• Güçten düşme
• Ateş
Seyrek:
• Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
• Akyuvar sayısında azalma
• Kandaki parçalı hücre sayısında azalma
• Trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık (alerji
sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere)
• Yüksek kolesterol
• Yüksek trigliserit
• Kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi
• Titreme
• QT uzaması
• Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (torsade de pointes)
• Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite
• Karaciğer yetmezliği
• Karaciğer iltihabı
• Sarılık
• Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü veya hasar
• Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
• Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson
sendromu)
• Akut yaygın ekzantematöz püstüloz eksfoliyatif deri hastalıkları
• Yüzde ödem
• Saç dökülmesi
Pediyatrik hastalar
Pediyatrik klinik araştırmalar sırasında kaydedilen advers olay insidansı ve modeli ile laboratuar
anormallikleri, yetişkinlerde görülenlerle karşılaştırılabilir niteliktedir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu
veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. TRIFLUCAN’ın saklanması
TRIFLUCAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TRIFLUCAN’ı kullanmayınız.
Üretici: Pfizer PGM Zone Industrielle Poce Sur Cisse, F-37401 Amboise, Cedex- FRANSA
Ruhsat Sahibi: PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy –İstanbul
Bu kullanma talimatı …………………tarihinde onaylanmıştır.
AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR
Flukonazol hem oral hem de, dakikada 10 ml aşmayacak hızda, intravenöz infüzyon şeklinde verilir.
Verilme yolu hastanın klinik durumuna bağlıdır. İntravenöz yoldan oral yola geçerken veya bunun
aksini yaparken günlük dozu değiştirmeye gerek yoktur. TRIFLUCAN enjektabl formu %0.9
sodyum klorür solüsyonu içinde formüle edilmiştir ve her 100 mg’ı (50 ml şişe) 7.5 mmol Na+ ve
aynı miktar Cl- ihtiva eder. TRIFLUCAN dilüe bir tuz solüsyonu içerdiğinden, sodyum veya su
kısıtlaması gereken hastalarda, mayi uygulama hızına dikkat gösterilmelidir. TRIFLUCAN
intravenöz infüzyonu, aşağıdaki uygulama sıvıları ile uyumludur.
a) % 20 Dekstroz
b) Ringer solüsyonu
c) Hartmann solüsyonu
d) Dekstrozda potasyum klorür
e) % 4.2 Sodyum bikarbonat
f) Aminofusin
g) Fizyolojik tuzlu su
TRIFLUCAN mevcut bir IV setinden yukardaki mayilerden birisi içinde infüzyon halinde verilebilir.
Her ne kadar spesifik bir geçimsizlik gözlenmemişse de, infüzyondan önce her hangi diğer bir ilaç
ile karıştırılması tavsiye edilmez.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*