TRIZOL 150 mg 1 Kapsül

Endikasyon Bilgisi :

Flukonazol  adlı etken maddeyi içinde bulunduran TRIZOL 150 mg Kapsül, mantar hücresinin çevresindeki zarın geçirgenliğini etkileyerek hücre içeriğinin hücre dışına sızmasına yol açan antifungaldir. TRIZOL, genital pamukçuk tedavisinde, vajinal bölgede oluşan mantar enfeksiyonları ve kandidiyal balanit tedavisinde kullanılır.

TRIZOL 150 mg 1 Kapsül Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz var ise; kullanmanız önerilmez.
  2. Eğer karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa ya da herhangi bir kalp ritim bozukluğu, kişisel veya aile geçmişinde uzun QT sendromu durumlarından herhangi bir  ya da bir kaçı var ise;  TRIZOL kullanmadan önce hekiminizi bilgilendirmeniz gerekmektedir. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ve spesifik testlere ihtiyaç duyulabilir.
  3. Eğer mide rahatsızlığı için sisaprid alıyorsanız; alerji tedavisi için terfenadin veya astemizol alıyorsanız; kalp ritim bozukluğu için kinidin etken maddeli bir ilaç alıyorsanız veya şizofreni hastalığı için pimozid alıyorsanız; bu ilaçlardan herhangi biriyle TRIZOL Kapsül kullanmayınız.
  4. Kullanmaya başladıktan hemen sonra iyileşme belirtileri görülebilir. Doktorunuzun reçetede belirttiği kullanma süresini dikkate alınız. Çünkü enfeksiyon tamamen temizlenmeden de iyileşmeler görülebilir.
  5. Hamileyseniz veya ilacın kullanımı sırasında hamile kalmayı planlıyorsanız, hekiminize durumu söylemelisiniz. Hamileyken TRIZOL kullanımı, doğmamış bebeğe zarar verebilir. Emzirme döneminde anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

 

TRIZOL 150 mg 1 Kapsül’ün Kullanım Şekli :

  1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
  2. İlacınızın her dozunu bir bardak dolusu su ile beraber alınız.

İlacın Olası Yan Etkileri :

  1. TRIZOL kullanırken şiddetli karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
  2. Yan etki: Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, gaz, ishal, baş ağrısı ve deride döküntü

İlaç Etken Maddesi: Flukonazol
İlaç Marka İsmi: TRIZOL 150 mg 1 Kapsül
TRIZOL 150 mg , sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antimikotikler, Triazol türevleri ve flukonazol şeklinde sınıflandırılmış olup, J02AC01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz TRİZOL 150 mg, KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ  firmasının ürünüdür

TRIZOL 150 mg 1 Kapsül İlaç Prospektüsü

Her bir kapsülde etken madde olarak flukonazol (150 mg) bulunur. Yardımcı maddeleri: sodyum lauril sülfat, mısır nişastası, kroskarmeloz sodyum ve Laktoz (Anhidr.)
TRİZOL kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde hekiminize bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışındayüksek veya düşükdoz kullanmayınız.
TRİZOL nedir ve ne için kullanılır?
TRİZOL bir yarısında TRİZOL 150 mg diğer yarısında “KOÇAK” yazılı, açık mavi kapsüllerde beyaz homojen toz şeklindedir.
TRİZOL, antifiıngal adı verilen bir grup ilaçtan biridir. İlacın etken maddesi flukonazoldür.
TRİZOL, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca, mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek için de kullanılabilir. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni Candida adı verilen bir mayadır. TRİZOL 150 mg kapsül, mayalar dahil mantarların sebep olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır
Mantar enfeksiyonlarının en yaygın sebebi Candida isimli bir mayadır.
TRİZOL  Kapsülü hekiminiz genital pamukçuk, vajinada veya peniste enfeksiyon için reçete edecektir.
2. TRİZOL’e başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar:
TRİZOL’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer,
• Aşağıdakilere aşırı duyarlılığınız olduysa:
• TRİZOL’ün herhangi bir bileşenine
• Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara.
Aşırı duyarlılık belirtileri kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma güçlüğünü kapsayabilir.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol kullanıyor iseniz;
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyor iseniz;
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid kullanıyor iseniz;
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç kullanıyor iseniz.
Aşağıda sıralanan durumlarda TRİZOL’ü DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
• Böbrek ya da Karaciğer problemleriniz var ise;
• Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum seviyeleri anormalse
•Özellikle AİDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa
• Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç alıyorsanız ve karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık oluşursa. Flukonazol ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı hekiminiz sizi yakınen takip edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.
• Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse. Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu oluşursa hekiminiz tedavinizi kesebilir.
• Günde 400 mg’dan az terfenadin alıyor iseniz
• Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı hassasiyet gelişirse
• Elektrolit bozukluğunuz var ise
• Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız
• Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat EKG kaydında QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız
Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığının uzadığı gözlenmiştir.
• Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız var ise
• Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum var ise
• Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde akut, subakut veya kronik hastalığınız var ise
• Kalbiniz dakikada 60 dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi) var ise
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen hekiminizi bilgilendirmeden kullanmayınız.
TRİZOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması: Mevcut değil.
Hamilelik: Hekiminiz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında TRİZOL kullanmayınız. TRİZOL alırken hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen hekiminize danışınız.
Emzirme: TRİZOL anne sütüne geçmektedir. 150 mg’ a kadar tek doz TRİZOL aldıktan sonra emzirmeye devam edebilirsiniz. Eğer daha yüksek dozlarda ve tekrarlı olarak TRİZOL kullanıyorsanız emzirmeye devam etmeyiniz.
Araç ve makine kullanımı: Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.
TRİZOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
TRİZOL laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden hekiminiz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce hekiminizle irtibat kurunuz. .
Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
TRİZOL’ün diğer ilaçlar ile beraber kullanımı
TRİZOL ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.
• Alerjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
• Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
• Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız
• Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.
TRİZOL ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.
Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu hekiminize bildiriniz. TRİZOL ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:
• Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
• Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
• Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan aAmfotersin B
• Kan pıhtılarını Önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
• Bir antibiyotik olan azitromisin
• Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinler
• Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amiodipin ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler
• Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib
• Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid
• Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
• Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile metabolize edilen, lipid bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleriyle
• Kan basıncını düşürücü bir ilaç olan losartan
• Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
• Naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar
• Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler
• Endojen steroidler
• Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon
• AİDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir
• Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri
• A Vitamini
• Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçları
• Sıvı retansiyonu (tutulması) ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid gibi su tabletleri
• Sara hastalığını kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
• Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
• Nakil reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus
• Astımı kontrol etmek için kullanılan teofılin
• İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin
• Sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç olan halofantrin
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı aynı anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen hekiminizi  bunlar hakkında bilgilendiriniz.
3. TRİZOL 150 mg Kapsül nasıl kullanılır?
Flukonazol’ün günlük dozu mantar enfeksiyonun cinsi ve ciddiyetine bağlı olmalıdır. Tekrarlayan dozlarla tedavi gerektiren enfeksiyon tiplerinde, tedavi klinik parametreler veya laboratuar testleri aktif mantar enfeksiyonun geçtiğini belirtene kadar devam etmelidir. Yetersiz bir tedavi süresi aktif enfeksiyonun nüksetmesine neden olur. Nüksü önlemek için; AİDS’li ve kriptokoksik menenjit idame tedavi gerekir.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar uygulanabilir:

Mukozal pamukçuk – doz, enfeksiyonun bulunduğu bölgeye bağlıdır 7-14 veya 14-30 gün boyunca günde bir kez 50 mg. Dozlar bazen 100 mg’a artırılır.
Mantar deri enfeksiyonları 2-4 hafta boyunca günde bir kez 50 mg (Atlet ayağı için 6 haftaya kadar verilebilir)
Sistemik mantar enfeksiyonlar Birinci günde 400 mg, daha sonra 6-8 hafta boyunca günde bir kez 200-400 mg veya gerekirse daha uzun süre. AİDS hastasıysanız, doktorunuz nüksü önlemek için tam primer kürden sonra ilacı günde 200 mg olarak süresiz kullanabilinir.
Mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek için Enfeksiyon kapma riskiniz olduğunda, günde bir kez 50400 mg. Sistemik enfeksiyon riskiniz yüksekse, günde bir kez 400 mg’dır. Flukonazol uygulaması, önceden tahmin edilen kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni) olan hastalarda başlangıcından bir kaç gün önce başlamalı ve nötrofıl sayısı 1000/ mm3 ‘ün üzerine çıktıktan sonra 7 gün daha devam etmelidir.
Cryptococcus’dan (bir tür mantar enfeksiyonu) kaynaklanan bir enfeksiyonun geri gelmesini önlemek Süresiz olarak günde bir kez 100-200mg
Bağışıklık sistemi yeterli hastalarda, gelişen sistemik mantar hastalıklarında Koksidioidomikozda 11-24 ay, parakoksidioidomikozda 217 ay, sporotrikozda 1-16 ay ve histoplazmozda 3-17 ay arasında olmakla birlikte, her hasta için uygun süre seçilmelidir.

Uygulama yolu metodu:TRİZOL 150 mg kapsül Ağızdan alınır. Flukonazol hem oral hem de dakikada 10 mİ aşmayacak hızda, intravenöz infüzyon şeklinde verilir. Verilme yolu hastanın klinik durumuna bağlıdır. İntravenöz yoldan oral yola geçerken veya bunun aksini yaparken günlük dozu değiştirmeye gerek yoktur.

Çocuklarda : kullanımı

4 haftalık ila 15 yaş mukozal
enfeksiyonlar
Günde bir kez 3 mg/kg. İlk günde 6 mg/ kg.
sistemik fungal enfeksiyonlar Günde bir kez 6-12 mg/kg.
fungal
enfeksiyonları
önleme
Enfeksiyon kapma riski bulunduğunda günde bir kez 3-12 mg/kg.
3-4 haftalık Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 2 günde bir verilir. 2 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.
2 haftalıktan küçük Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 3 günde bir verilir. 3 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu

Çocukta günde maksimum 400 mg dozajı aşılmamalıdır.
Yaşlılarda: Normal yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.
Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği olanlarda tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Hekiminiz, böbrek enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzda değişiklik yapabilir.
Karaciğer yetmezliği: Mevcut değil.
Eğer TRİZOL un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise eczacınız ya da hekiminizle görüşünüz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla TRİZOL kullandıysanız:
Hekiminizin size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız.
TRİZOL ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir eczacı  ya da doktor ile görüşünüz.
TRİZOL’ü almayı unutursanız: Unuttuğunuz dozları dengelemek için çift doz almayınız.
TRİZOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Hekiminiz size söylemediği sürece TRİZOL almayı durdurmayınız. TRİZOL almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir. TRİZOL kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa hekiminizden bilgi alınız.
4.TRİZOL’ün Olası yan etkileri nelerdir?
TRİZOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.
Ciddi alerjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi alerjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki .semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, acilen hekiminize bildiriniz:
• Ani hırıltı, nefes alma güçlüğü veya göğüste sıkışma
• Göz kapakları, yüz veya dudaklarda şişme
• Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
• Deri döküntüsü
• Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonları (ağzı ve dili de etkileyebilir).
• AİDS hastasıysanız, TRİZOL dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonları gösterme olasılığınız daha yüksektir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.
Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın: 10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla;
Yaygın olmayan: 100 hastada birden az, fakat 1000 hastada birden fazla;
Seyrek: 1.000 hastada birden az;
Çok seyrek: 10.000 hastada birden az görülebilir.
Bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın yan etkiler : bulantı, mide rahatsızlığı, ishal, karın ağrısı, gaz, kusma, baş ağrısı, alkalen fosfataz seviyelerinde yükselme, Kan alkalin fosfataz ve Aspartat aminotransferazda artış, cilt döküntüsü
Yaygın olmayan yan etkiler: Sindirim bozukluğu, ağız tadı değişikliği, denge bozukluğunun sebep olduğu baş dönmesi (vertigo), uykululuk, sersemlik, normalden daha fazla terleme, ağızda kuruluk ve gaz, hazımsızlık, nöbetler, kas ağrısı, keyifsizlik, safra akışının durması veya yavaşlaması,  ateş, uykusuzluk, sarılık, yorgunluk hali, uyuşma, güçten düşme, bilirubinde artış,
Seyrek yan etkiler: Akyuvar veya beyaz kan hücre sayılarında azalma, trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma, kandaki parçalı hücre sayısında azalma, koleştrol ve trigliseritte artış, titreme, yüzde ödem, torsade de pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi), QT uzaması, kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi, saç dökülmesi, karaciğerde iltihaplanma, sarılık, nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite, karaciğerde yetmezlik, karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü veya hasar, akut yaygın ekzantematöz püstüloz eksfoliyatif deri hastalıkları, Stevens-Johnson sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık )
Pediyatrik hastalar
Pediyatrik klinik araştırmalar sırasında kaydedilen advers olay insidansı ve modeli ile laboratuar anormallikleri, yetişkinlerde görülenlerle karşılaştırılabilir niteliktedir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız eczacınızı veya hekiminizi bilgilendiriniz.
5. TRİZOL 150 mg Kapsül’ün saklanması: TRİZOL ‘ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında, 25°C’ den düşük oda sıcaklığında saklayınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TRİZOL ‘ü kullanmayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında zedelenme fark ederseniz TRİZOL’ü kullanmayınız.
Ruhsat Sahibi ve üretici: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş

TRIZOL 150 mg Kapsül’ün kısa ürün bilgisi

TRIZOL 150 mg Kapsül'ün kısa ürün bilgisi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*