TYLOL 500 mg Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Parasetamol‘ dur. TYLOL 500 mg Tablet, hafif ve orta dereceli ağrı ve ateş durumlarında kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. TYLOL, soğuk algınlığı  ve gribal enfeksiyonlara bağlı ateş, üşüme, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı gibi hastalık belirtilerinin giderilmesinde ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak;  migren, baş ağrısı, diş ağrısı, diş çekimi sonrası ağrılar, vücut kırıklığı, eklem ağrıları, romatizmal ağrılar, kas ağrısı, bel-sırt-boyun ağrısı gibi akut kas ve iskelet sistemi ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar ile kas ve eklemlerde incinme/burkulma ve zedelenmeye bağlı ağrılar ve bayanlarda adet dönemi (dismenore)  ağrılarında ağrı kesici olarak kullanılır. Kullanımı 12 yaş ve üzeri çocuklar, gençler ve yetişkinler içindir.

TYLOL 500 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa; kullanmanız önerilmez.
 2. TYLOL, hafif ve orta dereceli ateş ve ağrının kısa süreli tedavisinde kullanılır.
 3. Parasetamol içeren başka bir  ilaç veya diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmayınız.
 4. Doktor tavsiyesi olmadan 3-5 günden daha uzun süre kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 5. •3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması ya da yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, doktorunuza başvurunuz.
 6. Eğer şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa; kullanmayınız.
 7. Bazı durumlarda TYLOL Tablet kullanımı özel dikkat gerektirir. Eğer astımda dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız veya kalp hastalığınız varsa ya da  kemik iliğinin fonksiyon bozukluğu, orta şiddette böbrek hastalığı veya alkol kullanıyorsanız ya da alkol kaynaklı karaciğer hastalığı, karaciğer enzimlerinde yükselme (Gilbert sendromu), şeker hastalığınız veya kansızlık  ya da kan hücreleri ile ilgili bir hastalığınız varsa; bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 8. Çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5 oC’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 9. Tedaviniz sırasında alkol almaktan kaçınınız. Alkol veya alkollü içeceklerle birlikte alındığında karaciğerinize ciddi zararlar verebilir.
 10. Kullanımı nadiren de olsa baş dönmesi ve uyuşukluğa sebebiyet vereceğinden araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 11. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 12. Hamilelik  ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

TYLOL 500 mg Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Tercihen yemeklerle birlikte veya yemeklerden ayrı olarak alabilirsiniz.
 3. —12 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinlerde günlük önerilen doz: Günde 4 veya 6 saat aralıklarla  1 ya da 2 tablet önerilir.
 4. —24 saatte 8 tabletten fazla kullanılmamalıdır.

 

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, kusma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, üst solunum yolu hastalık belirtileri, yüz ödemi  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Parasetamol
İlaç Marka İsmi: TYLOL 500 mg Tablet

TYLOL 500 mg Tablet kısa ürün bilgisi

TYLOL 500 mg Tablet kısa ürün bilgisi

TYLOL 500 mg Tablet kullanma talimatı


TYLOL tablet
Ağızdan alınır.
 Etkin madde: Bir film tablet 500 mg Parasetamole eşdeğer Parasetamol DC 96 içerir.
 Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, toz stearik asit içerir.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun
dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. TYLOL nedir ve ne için kullanılır?
2. TYLOL’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. TYLOL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. TYLOL’un saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. TYLOL nedir ve ne için kullanılır?
TYLOL, her tabletinde 500 mg parasetamol içeren, beyaz renkli, bir yüzü ortadan tek çentikli ve Tylol, Nobel yazılı tabletlerdir.
Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.
TYLOL, 20 tablet içeren blister ambalajlardadır.
TYLOL, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.
2. TYLOL’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
TYLOL’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
• Eğer parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
• Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa
TYLOL’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
• Aneminiz (kansızlık) varsa,
• Akciğer hastalığınız varsa,
• Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,
• Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,
• Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
• Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol (4 TYLOL tablet) almamalısınız.
• Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.
• Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan
hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
3 – 5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.
TYLOL akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
TYLOL’un yiyecek ve içecek ile kullanılması
Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.
Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. TYLOL’un hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir.
Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. TYLOL’un emziren anne tarafindan tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim
önerisi ile kullanabilir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. TYLOL kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.
TYLOL’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bulunmamaktadır.
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar ile birlikte kullarııldıgında TYLOL’un etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları
kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:
• Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: propantelin vb)
• Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Öm: metoklopramid gibi)
• Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Ön: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)
• Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin
• Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
• Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve
önlenmesinde kullanılan bir ilaç
• Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
• Sarı kantaron (St John’s Worth / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar
• Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
• Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)
• Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
• Alkol
• Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. TYLOL nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
TYLOL yetişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda önerilen doz 2 tablettir ve gerekirse doz, her 4 saatte bir yinelenebilir.
Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda önerilen doz 4-6 saat ara ile 1/2-1 tablet önerilir. Günlük en yüksek doz 10-15 mg/kg bölünmüş  dozlarda 60 mg/kg’dır.
Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 6 yaşından küçük çocuklara
verilmemelidir.
Yaşlılarda kullanımı: Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat
zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Eğer TYLOL’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden fazla TYLOL kullandıysanız:
Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa
sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.
TYLOL’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
TYLOL’u kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
TYLOL ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, TYLOL’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. Parasetamolün 10 gramın (20 adet TYLOL) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.
Aşağıdakilerden biri olursa, TYLOL’u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
— El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)
— Alerjik belirtiler
— Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin TYLOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın görülen yan etkiler
• Uyku hali (somnolans)
• Baş ağrısı
• Baş dönmesi
• Üst solunum yolları enfeksiyon belirtileri
• Bulantı
• Kusma
• Uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
• Bağırsak gazı
• Karın ağrısı
• Kabızlık
• Hazımsızlık
Yaygın olmayan yan etkiler
• Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)
• Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)
Seyrek görülen yan etkiler
• Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda metemoglobin bulunması (metemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması (trombositopenik purpura),
Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.
• Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı
• Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızanklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
• Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
• Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)
• Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı
Çok seyrek görülen yan etkiler
• Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranulositoz)
Bilinmiyor
• Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, beyinde iltihaplanma (ensefalopati),
uykusuzluk (insomni), titreme (tremor)
• Pozitif alerji testi
• İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak kabul edip
imha etmesi (immün trombositopeni)
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. TYLOL’un saklanması
TYLOL’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TYLOL’u kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TYLOL’u kullanmayınız.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*