TYLOL 6 PLUS Süspansiyon

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Parasetamol‘ dur. TYLOL 6 PLUS 250 mg Süspansiyon, 6 yaşından büyük çocuklarda ve tablet yutmada güçlük çeken yetişkinlerde ağrı ve ateş durumlarında kullanılan bir ilaçtır. TYLOL 6 Plus, soğuk algınlığı  ve gribal enfeksiyonlara bağlı ateş, üşüme, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı gibi hastalık belirtilerinin giderilmesinde ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak;  migren, baş ağrısı, diş ağrısı, diş çekimi sonrası ağrılar, vücut kırıklığı, eklem ağrıları, romatizmal ağrılar, kas ağrısı, bel-sırt-boyun ağrısı gibi akut kas ve iskelet sistemi ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar ile kas ve eklemlerde incinme/burkulma ve zedelenmeye bağlı ağrılar ve bayanlarda adet dönemi (dismenore)  ağrılarında ağrı kesici olarak kullanılır. Kullanımı 6 yaş ve üzeri çocuklar, gençler ve yetişkinler içindir.

 

TYLOL 6 PLUS 250 mg Süspansiyon Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. TYLOL 6 Plus, hafif ve orta dereceli ateş ve ağrının kısa süreli tedavisinde kullanılır.
 3. Parasetamol içeren başka bir  ilaç veya diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmayınız.
 4. Doktor tavsiyesi olmadan 3-5 günden fazla kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 5. •3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması ya da yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, doktorunuza başvurunuz.
 6. Eğer çocuğunuzun şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa ya da herhangi bir akciğer hastalığı, kalp hastalığı veya  anemisi (kansızlık) varsa; doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 7. Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa; kullanmayınız.
 8. Bazı durumlarda TYLOL 6 Plus Şurup kullanımı özel dikkat gerektirir. Eğer astımda dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız veya kalp hastalığınız varsa ya da  kemik iliğinin fonksiyon bozukluğu, orta şiddette böbrek hastalığı veya alkol kullanıyorsanız ya da alkol kaynaklı karaciğer hastalığı, karaciğer enzimlerinde yükselme (Gilbert sendromu), şeker hastalığınız veya kansızlık  ya da kan hücreleri ile ilgili bir hastalığınız varsa; bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 9. Çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5 oC’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 10. Tedaviniz sırasında alkol almaktan kaçınınız. Alkol veya alkollü içeceklerle birlikte alındığında karaciğerinize ciddi zararlar verebilir.
 11. Kullanımı nadiren de olsa baş dönmesi ve uyuşukluğa sebebiyet vereceğinden araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 12. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 13. Hamilelik  ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

 

TYLOL 6 PLUS 250 mg Süspansiyon’un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacınızı her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. Doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  ölçekli kaşık ile alınız. Yemek kaşığı kullanmayınız.
 3. —6-12 yaş arası çocuklara günlük önerilen doz : günde 3-4 kez 1 veya 2 şer ölçek;
 4. —12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinlere günlük önerilen doz: günde 3-4 kez 2 veya 3 er ölçek  önerilir.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, kusma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, üst solunum yolu hastalık belirtileri, yüz ödemi  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Parasetamol
İlaç Marka İsmi: TYLOL 6 PLUS 250 mg Süspansiyon

TYLOL 6 PLUS 250 mg Süspansiyon kullanma talimatı

Ağızdan alınır.
Etkin madde: Bir ölçek (5 ml), 250 mg parasetamol içerir.
Yardımcı maddeler: Avicel rc 591, Na CMC 7HOF, şeker, sorbitol, sodyum sakkarin, gliserin, sitrik asit, sodyum sitrat, nipagin sodyum, nipasol sodyum, sunset sarısı, portakal esansı, deiyonize su
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa, ilaç o kişilere zarar verebilir.
 Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. TYLOL 6 PLUS nedir ve ne için kullanılır?
2. TYLOL 6 PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. TYLOL 6 PLUS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. TYLOL 6 PLUS’ın saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. TYLOL 6 PLUS nedir ve ne için kullanılır?
TYLOL 6 PLUS, süspansiyon (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde her bir ölçeğinde (her 5 ml’de) 250 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.
TYLOL 6 PLUS 150 ml bal renkli şişede sunulmaktadır.
TYLOL 6 PLUS, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır. Ayrıca baş ağrısı, migren, nevralji (ağrılı bir durum), diş ağrısı, diş çekme ağrısı, boğaz ağrısı, romatizmal sızı ve ağrılar, grip, ateş ve
ateşle birlikte soğuk algınlığının belirtilerine yönelik tedavide kullanılır.
2. TYLOL 6 PLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
TYLOL 6 PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 Eğer parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik)
iseniz
 Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliği varsa.
TYLOL 6 PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
 Anemi (kansızlık) varsa,
 Akciğer hastalığı varsa,
 Karaciğer veya böbrek işlev bozukluğu varsa,
 Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 Çocuğunuzun vücut ağırlığı 4 kg’dan az ise ya da erken (37 haftadan önce) doğmuş ise,
 Sizde ya da çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse,
 Kalıtsal Gilbert Hastalığı olduğu söylenmişse,
 Propantelin ve metoklopramid gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar ve metoklopramid gibi mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar, bir antibiyotik olan kloramfenikol, AIDS tedavisinde kullanılan azidotimidin, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) varfarin veya kumarin türevlerini kullanıyorsanız,
 Merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar (hipnotikler) ve epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan (antiepileptik) ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, vb.) veya bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar kullanıyorsanız,
 Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum)içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
 Yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kolestiramin içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
 Radyoterapi veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
 Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde.
3-5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.
TYLOL 6 PLUS, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
TYLOL 6 PLUS’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Alkol ya da alkol içeren yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir. Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Parasetamolün hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir. Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza
TYLOL 6 PLUS’ın emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim önerisi ile kullanabilir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.
TYLOL 6 PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından sizde ya da çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Alerjik (aşırı duyarlılık) reaksiyonlarına (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TYLOL’ün etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:
 Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)
 Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
 Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar
 Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
 Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)
 Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. TYLOL 6 PLUS nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
12 yaşın altındaki çocuklar:
6-12 yaş arası: 5-10 ml (1-2 ölçek; 250-500 mg parasetamol) Her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralıklar bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.
En fazla günde 40 ml (8 ölçek) TYLOL 6 PLUS (2 gr parasetamol) kullanılabilir.
12 yaşın üzerindekiler ve yetişkinler: Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için tavsiye
edilir.
En uygun parasetamol dozu 500 mg-l gr arasındadır (10-20 ml; 2-4 ölçek), günlük en fazla doz 4 gr parasetamolü aşmamak kaydıyla, bu doz her 4 saatte bir tekrarlanabilir. Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.
Alkol alan kişilerde karaciğer toksisitesi (zehirlenmesi) sebebiyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır. TYLOL 6 PLUS’ın koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.
Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız.
TYLOL 6 PLUS sulandırılmadan kullanılır. Hekim TYLOL 6 PLUS’ın seyreltilmesini önerdiği takdirde yerine TYLOL Süspansiyon “Bebek ve Çocuklar için” kullanılmalıdır.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: 6 yaşın altındaki çocuklar ve bebekler için TYLOL Süspansiyon kullanınız.
Yaşlılarda kullanımı: Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat doz kuvveti ve sıklığı zayıf, hareketsiz yaşlılarda azaltılmalıdır.
Özel kullanım durumları:
Hafif ve orta şiddette karaciğer veya böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır.
Eğer TYLOL 6 PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden fazla TYLOL 6 PLUS kullandıysanız:
Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. TYLOL aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir.
TYLOL 6 PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
TYLOL 6 PLUS’ ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
TYLOL 6 PLUS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Doktor önerisine uygun biçimde kullanıldığı takdirde herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, TYLOL 6 PLUS’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde istenmeyen etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Yaş Doz
6-12 yaş arasında 1-2 ölçek (5-10 ml)
12 yaş üzerindeki çocuklar ve yetişkinlerde 2-4 ölçek (10-20 ml)
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Aşağıdakilerden biri olursa TYLOL 6 PLUS’ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TYLOL 6 PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Çok yaygın görülen yan etkiler
 Karaciğer enzimleri (ALT ) üst sınırın üstünde
Yaygın görülen yan etkiler
 Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
 Baş ağrısı
 Baş dönmesi
 Uyuklama
 Uyuşma (Parestezi)
 Üst solunum yolu enfeksiyonu
 Bulantı
 İshal (diyare)
 Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)
 Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
 Karın ağrısı
 Kabızlık (konstipasyon)
 Kusma
 Karaciğer enzimleri (ALT) üst sınırın 1.5 katı
 Yüz ödemi
 Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)
Yaygın olmayan yan etkiler
 Denge bozukluğu
 Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)
 Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)
 Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)
Seyrek görülen yan etkiler
 Deri döküntüsü
 Kurdeşen (ürtiker)
 Kaşıntı
 Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis)
 Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)
 El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 Alerjik ödem
 Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)
 Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıklar oluşması (Stevens-Johnson sendromu)
 Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonların ateşli ya da ateşsiz olarak görülmesi (erupsiyon)
Çok seyrek görülen yan etkiler
 Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması)
 Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücrelerinde azalma))
 Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)
 Ateş
 Asteni (kronik yorgunluk)
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
 Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)
 Anafilaktik şok (El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi)
 Alerji testi pozitif
 İmmun trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma)
 Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamalarda papiller nekroz bildirilmiştir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. TYLOL 6 PLUS’ın saklanması
TYLOL 6 PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız.
TYLOL 6 PLUS sulandırılmadan kullanılır.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra TYLOL 6 PLUS’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TYLOL 6 PLUS’ı kullanmayınız. Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*