VALDOXAN 25 mg Film Kaplı Tablet

VALDOXAN için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, VALDOXAN ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; kullanım şekli; VALDOXAN dozajı, yan etkisi, istenmeyen etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler gibi VALDOXAN 25 mg hakkında bilinmesi gereken hususları kapsar.)
Agomelatin adlı etken maddeyi içinde bulunduran VALDOXAN, sırasıyla; Sinir Sistemi, Psikoanaleptikler, Antidepresanlar, Diğer Antidepresanlar  ve Agomelatin şeklinde sınıflandırılmış olup, N06AX22 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında bulunur. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz VALDOXAN Film Kaplı Tablet, SERVİER İLAÇ VE ARAŞTIRMA firmasının ürünüdür.

VALDOXAN 25 mg Film Kaplı Tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Bileşimi: Bir tablette 25 mg Agomelatin (25 mg) adlı etken madde bulunur. Yardımcı maddeler ise, mısır nişastası, povidon, sodyum nişasta glikolat, stearik asit, magnezyum stearat, silika kolloidal anhidre, laktoz monohidrat (buzağı kaynaklı), hipromelloz, gliserol,
makrogol 6000, sarı demir oksit (E172) ve titanyum dioksit (E171). Mavi baskı mürekkebi:
propilen glikol ve indigotin (E132) aluminyum lak bileşenlerinden oluşmaktadır.
1. VALDOXAN 25 mg Film Kaplı Tablet nedir ve ne için kullanılır?
Agomelatin içeren VALDOXAN, turuncu-sarı renginde, çubuk şeklinde (9,5 mm
uzunluğunda ve 5,1 mm genişliğinde) bir yüzünde mavi baskılı film kaplı tabletlerdir. 28 tabletten oluşan takvimli blister ambalajlarda takdim edilmiştir.
• VALDOXAN tablet, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (diğer antidepresan ilaçlar)
grubundan bir ilaçtır ve size depresyon tedaviniz için reçete edilmiştir.
VALDOXAN buzağı kaynaklı laktoz monohidrat bileşenini ihtiva eder. Hekiminize sormadan
ilacınızı almayı sonlandırmayınız.
Depresyon, günlük yaşamı olumsuz etkileyecek düzeyde sürekliliği olan bir ruh hali
bozukluğudur. Depresyon belirtileri bir kişiden diğerine değişkenlik gösterir. Ancak genel
belirtileri arasında ilgi ve haz kaybı, çökkün duygudurum, enerji kaybı, uyku, iştah ve cinsel
sorunlar, değersizlik hissi, yersiz pişmanlık ve suçluluk duyguları, karamsarlık, çaresizlik ve
dikkat sorunları bulunur.
VALDOXAN Tabletin beklenen faydaları, depresyonunuzla ilgili semptomları azaltarak yavaş yavaş
ortadan kaldırmaktır.
2. VALDOXAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar
VALDOXAN’ın kullanılmaması gereken durumlar:
İlacın aktif maddesine karşı bir alerjiniz var ise; bu ilacı kullanmanız önerilmez.
– Fluvoksamin (depresyon tedavisinde kullanılan bir başka ilaç) veya siprofloksasin
(antibiyotik) ile tedavi görüyorsanız ya da karaciğeriniz düzgün çalışmıyorsa (Karaciğer yetmezliğiniz varsa); bu ilacı kullanmayınız.
VALDOXAN’ı kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar:
Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan
gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı
bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun
artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk,
aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi
nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edenler tarafından yakından izlenmesi
gereklidir.
VALDOXAN 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlere verilmemelidir.
Karaciğer üzerinde etkisi olan ilaçlar kullanıyorsanız bu ilaçlar hakkında doktorunuzdan
bilgi almalısınız.
– Obezite veya fazla kilolarınız ya da diyabetiniz var ise hekiminize danışmadan kullanmayınız.
– Tedavi öncesinde karaciğer enzim değerleriniz yüksek ise, bu ilacın sizin için
uygun olup olmadığına doktorunuz karar verecektir.
– Bipolar bozukluk (Ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler) varsa veya manik belirtileriniz
olmuşsa, (yükselen anormal heyecan, coşku veya şiddetli duygu durum değişiklikleri ile
karakterize dönem) bu ilacı kullanmadan veya ilaca devam etmeden önce hekiminize danışmalısınız.
– Bunama (demans) hastalığınız varsa doktorunuz yapılacak olan bireysel değerlendirme
sonucunda VALDOXAN’ı kullanmanızın güvenli olup olmayacağını belirleyecektir.
Valdoxan tedavisi süresince:
Karaciğerde potansiyel ciddi yan etkilerden kaçınmak için yapılması gerekenler:
– Doktorunuz, tedaviye başlamadan önce karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını
kontrol etmelidir. VALDOXAN ile tedavi sırasında bazı hastaların karaciğer enzim
seviyelerinde artış olabilir. Bu nedenle aşağıdaki zaman çizelgelerine göre takip testleri
yapılmalıdır.
Tedavi başlangıcında ya da doz artırıldığında 3.hafta  6.hafta  12.hafta  24.hafta
Kan testleri     
Bu testlerin değerlendirilmesinden sonra doktorunuz, VALDOXAN ile tedavinizin devam
edip etmeyeceğine karar verecektir.
Karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığına ilişkin belirti ve bulgular hakkında tedbirli
olunuz
– Eğer karaciğer hasarı semptomları veya bulguları (örn. Beklenmedik idrar koyulaşması, açık
renkli gaita, sarı cilt/göz, sağ üst karın ağrısı, ve olağandışı halsizlik (özellikle yukarıda
belirtilenlerle ilişkili olarak)) gözlemlerseniz acilen doktorunuza danışınız. Doktorunuz
VALDOXAN tedavisini kesmenizi önerebilir.
İntihar düşüncesi ve depresyonunuzun kötüleşmesi:
Eğer depresyondaysanız, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz
olabilir. Antidepresanlara ilk başlandığında bunlar artabilir, çünkü bu ilaçların hepsinin etki
etmesi genellikle yaklaşık iki hafta ama bazen daha uzun zaman alır.
Aşağıdaki durumlarda intiharı düşünme olasılığı artabilir:
– daha önce kendinizi öldürme veya kendinize zarar verme gibi düşünceleriniz olmuşsa,
– genç bir yetişkinseniz. Yapılan klinik çalışmalar psikiyatrik sorunları olan genç
yetişkinlerde (25 yaşdan küçük) intihar eyleminin daha fazla olduğunu kanıtlamıştır.
Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz varsa,
hemen doktorunuzla iletişime geçin veya bir hastaneye gidin.
Depresyonda olduğunuzu ailenize veya yakın bir arkadaşınıza söyleyip onlara bu kullanma
talimatını okutmanız yararlı olabilir. Depresyonunuzun kötüleşip kötüleşmediğini veya
davranışlarınızdaki değişiklikleri onların gözlemlemesini isteyebilirsiniz.
Çocuklar ve ergenler
VALDOXAN çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) kullanılmaz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza
danışınız.
VALDOXAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
VALDOXAN’ı aç veya tok karnına alabilirsiniz.
VALDOXAN ile tedavi görürken alkol almayınız.
Hamilelik ve emzirme dönemleri
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
VALDOXAN ile tedavi gördüğünüz sırada hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) hemen
doktorunuza danışınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza danışmadan kullanmayınız. VALDOXAN
kullanıyorsanız, emzirmeyi sonlandırmalısınız.
Araç veya dikkat gerektiren bir makine kullanmanızı etkileyebilecek baş dönmesi veya
uyuklama gibi şikayetleriniz olabilir. Araç veya dikkat gerektiren bir makine kullanmadan önce
reflekslerinizin normal olduğundan emin olunuz.
VALDOXAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu ilaç her tablette 61.84 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz
tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce
doktorunuzla temasa geçiniz.
VALDOXAN’ın diğer ilaçlar ile birlikte kullanılması
VALDOXAN bazı ilaçlar ile kullanılmaz: fluvoksamin (depresyon tedavisinde kullanılan
başka bir ilaç), siprofloksasin (bir antibiyotik) agomelatinin kandaki beklenen dozunu
değiştirebilir.
Eğer; propanolol (hipertansiyon tedavisinde kullanılan beta blokör), enoxacine (antibiyotik),
rifampisin (antibiyotik) içeren ilaçlar kullanıyorsanız ve günde 15’den fazla sigara içiyorsanız
mutlaka doktorunuza bildiriniz.
3. VALDOXAN Film Tablet nasıl kullanılır?
Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanınız. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. İlacınızın her bir dozunu bir bardak dolusu su ile beraber alınız. VALDOXAN için günlük önerilen doz miktarı : gece yatmadan evvel 25 mg (1 tablet), hekim gerekli gördüğünde günlük doz miktarını,  gece yatmadan evvel 50 mg’a (2 tablet) çıkarabilir.
VALDOXAN, tedavinin ikinci haftasından itibaren çoğu depresyonlu hastalarda etkisini
göstermeye başlar. Kendinizi iyi hissetseniz bile depresyon belirtilerinin tekrarlamaması için
doktorunuz VALDOXAN ile tedaviye devam etmenizi tavsiye edecektir.
Depresyon, belirtilerin giderilmesi için en az 6 ay süreyle tedavi edilmelidir.
Kendinizi iyi hissetseniz bile, hekiminize danışmadan ilacınızı kullanmayı kesmeyiniz.
Karaciğer fonksiyonlarının gözlemlenmesi
Doktorunuz, karaciğerinizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için tedaviye
başlamadan önce ve ardından tedavi sırasında periyodik olarak, genellikle 3 hafta, 6 hafta, 12
hafta ve 24 hafta sonra laboratuvar testleri yapacaktır.
Doktorunuz dozu 50 mg’a çıkarırsa, başlangıçta ve ardından tedavi sırasında periyodik olarak,
genellikle 3 hafta, 6 hafta, 12 hafta ve 24 hafta sonra laboratuvar testleri yapılmalıdır. Daha
sonrasında eğer doktorunuz gerekli görürse testler yapılacaktır.
Karaciğeriniz düzgün çalışmıyorsa VALDOXAN’ı kullanmamalısınız.
Antidepresan bir ilaç kullanırken onu bırakıp VALDOXAN’a geçiş nasıl yapılmalıdır?
Eğer doktorunuz, daha önce kullandığınız SSRI/SNRI grubu bir antidepresandan (sertralin,
essitalopram, fluoksetin, venlafaksin veya duloksetin ) Valdoxan tedavisine geçmek isterse,
VALDOXAN’a başlarken önceki tedavinizi nasıl kesmeniz gerektiği konusunda öneride
bulunacaktır.
Daha önce kullandığınız antidepresan ilacı kademeli olarak azaltsanız dahi birkaç hafta süre
ile ilacı bırakmanıza bağlı kesilme belirtileri yaşayabilirsiniz.
Bu belirtiler şunlardır: Başdönmesi, karıncalanma, uyku bozukluğu, huzursuzluk veya endişe
hali, başağrısı, hastalık hissi ve titreme. Bu etkiler genellikle hafif-orta şiddetlidir ve birkaç
gün içinde kendiliğinden kaybolur.
Önceki tedavinin dozu azaltılırken VALDOXAN başlanırsa ortaya çıkabilecek muhtemel
kesilme belirtileri, VALDOXAN’ın erken dönemde etkisinin yetersiz olduğunu
düşündürmemelidir.
VALDOXAN başlarken, önceki antidepresan tedaviyi bırakmaya dair en iyi yöntemi
doktorunuzla konuşmalısınız.
• VALDOXAN ağızdan kullanım içindir.
• İlacınızın her bir dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Tercihen, aç ya da tok karına kullanılabilir.
• VALDOXAN alırken alkollü içecekler tüketilmemelidir.
Çocuklarda VALDOXAN’ın etkililiği ve güvenliliği incelenmediği için, çocuklar ve 18 yaş altı gençlere verilmemelidir.
VALDOXAN’ın etkisi 75 yaş ve üzerindeki hastalarda belgelenmemiştir. Bu nedenle bu yaş
grubu hastalara verilmemelidir.
Karaciğer ve böbrek yetmezliği
Tedaviye başlamadan önce ve tedavi süresince 3., 6., 12, ve 24. haftalarda karaciğerinizin
düzgün çalıştığını kontrol etmek için doktorunuz laboratuvar testleri yapacaktır. Eğer
doktorunuz ilacın dozunu 50 mg’a çıkarırsa yine başlangıçta ve tedavi süresince 3., 6., 12, ve
24. haftalarda bu testler yapılmalıdır. Daha sonra, doktorunuz gerek duyuyorsa testler devam
edecektir.
Karaciğer yetmezliğiniz varsa VALDOXAN’ı kullanmayınız.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktorunuz tarafından yapılacak olan bireysel
değerlendirme sonucunda VALDOXAN’ı güvenle kullanıp kullanamayacağınız
belirlenecektir.
Eğer VALDOXAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla VALDOXAN kullandıysanız:
VALDOXAN ile doz aşımı vakaları sınırlıdır, üst karın bölgesinde sancı, uyuklama,
yorgunluk, ajitasyon (taşkınlık/huzursuzluk), endişe, gerginlik, baş dönmesi, siyanoz
(morarma) ve kırıklık bildirilmiştir
VALDOXAN’ı tavsiye edilenden fazla kullanmışsanız bir hekim ya da bir eczacı ile görüşünüz.
VALDOXAN’ı kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozu normal zamanında
almaya devam ediniz. Tabletleri içeren blisterin üzerinde basılı olan takvim, VALDOXAN
tabletini en son ne zaman aldığınızı size hatırlatacaktır.
VALDOXAN Film Kaplı Tablet ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
Tedaviyi sonlandırmadan önce hekiminize sorunuz.
4. VALDOXAN Film Kaplı Tablet’in olası yan etkileri
Diğer ilaçlar gibi, VALDOXAN’ın içindeki bileşenlere hassasiyeti olan hastalarda yan etkiler olabilir.
VALDOXAN ile aşağıdakilerden herhangi birisi ile karşılaşırsanız,  ilacın kullanımını kesip, hekiminizi bilgilendiriniz ve acilen bir sağlık kuruluşundan yardım isteyiniz.
– Deride yaygın şekilde kırmızılıklar ya da döküntüler (eritematöz döküntü),
– Yüzde şişlik (ödem) ve anjiyoödem (yüzde, ağızda,  boğaz yada dilde nefes alıp verme zorluğu ve yutkunma zorluğuna sebep olan şişlik)
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralamıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
– Baş ağrısı ilacın çok yaygın yan etkisidir (10 hastanın en az 1 inde görülebilir.)
– Baş dönmesi, bulantı, karın ağrısı, sırtta ağrı, uyuklama, kabızlık, diyare, yorgunluk hali, karaciğer enzimlerinde yükselmeler, kusma, anormal rüyalar, diyare, uykusuzluk, kilo alma ve endişe hali ve kilo alma VALDOXAN’ın yaygın yan etkilerindendir.( 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.)
-Migren, bulanık görme, kulak çınlaması, ajitasyon, huzursuzluk, kabuslar, saldırgan davranış, asabi ruh hali,  huzursuz bacak sendromu, kaşıntılı döküntü, kurdeşen, zayıflama, anormal terleme, zihin karışıklığı (konfüzyon),  zayıflama, kas ağrısı, egzama, intihara teşebbüs ya da intihar düşüncesi, egzema, mani/hipomani (dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin
ruh hastalığı), parestezi (parmak veya ayak parmaklarında uyuşma veya karıncalanma) VALDOXAN’ın yaygın olmayan yan etkilerindendir. (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.)
VALDOXAN’ın seyrek yan etkileri (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.)
– Ciddi cilt döküntüsü (eritamöz döküntü),
– Yüzde şişlik (ödem) ve anjiyoödem (yüzde, ağızda,  boğaz yada dilde nefes alıp verme zorluğu ve yutkunma zorluğuna sebep olan şişlik)
– deride ve göz akında sararma (sarılık), hepatit
– Karaciğer yetmezliği*,
– Halüsinasyon (varsanı, hayal görme),
– Hareketsiz duramama (fiziksel ve zihinsel huzursuzluk nedeniyle),
– İdrar kesesini tam boşaltamama.
*Ölümle sonuçlanan veya karaciğer nakli gereken birkaç istisnai vaka bildirilmiştir.
5. Saklama koşulları:  VALDOXAN’ı  nemsiz , 25°C den düşük oda sıcaklığı ve çocukların göremeyeceği saklayıınız.
25°C altında oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VALDOXAN’ı ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz VALDOXAN’ı kullanmayınız.
Ruhsat sahibi: LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile,
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş., Beybi Giz Kule,
Meydan Sok. No. 1 Kat: 22-23,
Maslak, İstanbul,
Tel-faks: 0212 329 14 00-0212 290 20 30
Üretici firma: Servier (Ireland) Industries
Arklow , Co. Wicklow İRLANDA

VALDOXAN 25 mg Film Kaplı Tablet’in kısa ürün bilgilendirmesi

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ: Agomelatin 25 mg etken madde;
Yardımcı maddelerin tam listesi :
61,84 mg Laktoz monohidrat
Magnezyum stearat
Mısır nişastası
Povidon K30
Silika, kolloidal anhidre
Sodyum nişasta glikolat tip A
Stearik asit
Gliserol
Hipromelloz
Demir oksit (E 172), sarı
Makrogol 6000
Titanyum dioksit (E171)
3. FARMASÖTİK FORMU:Turuncu-sarı renginde, çubuk şeklinde (9,5 mm uzunluğunda ve 5,1 mm genişliğinde) bir
yüzünde mavi baskılı, film kaplı tablet.
4. KLİNİK ÖZELLİKLER
4.1 Terapötik endikasyonlar
VALDOXAN,  yetişkinlerde majör depresif hastalığın tedavisinde endikedir.
4.2 Pozoloji ve uygulama şekli
Yetişkinlerde tavsiye edilen doz, yatmadan önce günde 1 adet ağız yoluyla alınan 25 mg VALDOXAN
tablettir.Tedaviye başladıktan iki hafta sonra, belirtilerde düzelme olmamışsa yatmadan önce tek
seferde 2 tablet alınarak, günlük doz 50 mg’a yükseltilebilir. Dozu arttırma kararı
verilirken, transaminazlarda daha fazla artış riski dikkate alınmalıdır. 50 mg’ye yapılacak
herhangi bir doz artışında hastanın bireysel risk/yarar dengesi temel alınmalı ve LFT
izlemine bağlı kalınmalıdır.
Tedaviye başlamadan önce tüm hastalarda karaciğer fonksiyonları testleri yapılmalıdır.
Transaminazların normal üst limiti 3 kat aştığı durumlarda tedavi başlatılmamalıdır
(Bakınız bölüm 4.3 ve 4.4). Tedavi süresince transaminazlar izlenmelidir: testler, tedavinin
başında, daha sonra periyodik olarak 3. haftada, 6. haftada, (akut faz sonrası), 12. haftada
ve 24. haftada (idame fazın sonunda) ve klinik olarak ne zaman gerekiyorsa
tekrarlanmalıdır (Bakınız bölüm 4.4). Transaminazların normal üst limiti 3 kat aştığı
durumlarda tedavi kesilmelidir (Bakınız bölüm 4.3 ve 4.4).
Doz artırırken, tedavi başlangıcında olduğu gibi aynı zaman aralıklarında karaciğer
fonksiyon testleri yapılmalıdır.Tedavi süresi:
Depresyonu olan hastalar, semptomların giderilmesi için en az 6 ay süreyle tedavi
edilmelidir.
SSRI/SNRI grubu antidepresanlardan agomelatin tedavisine geçiş:
Hastalar, SSRI/SNRI grubu antidepresanların kesilmesinden sonra kesilme semptomları
yaşayabilirler. Bundan kaçınmak için, SSRI/SNRI’ların güncel KÜB’lerinde tedavinin
nasıl sonlandırılacağına ilişkin bilgi yer almalıdır. SSRI/SNRI dozları kademeli olarak
azaltılırken vakit kaybetmeden Agomelatin tedavisine başlanabilir. (Bakınız bölüm 5.1).
Tedavinin sonlandırılması:
Tedavinin doz azaltılarak sonlandırılmasına gerek yoktur.
Uygulama şekli:VALDOXAN yalnızca ağız yoluyla kullanılır.
VALDOXAN , yemek ile veya tek başına kullanılabilir.
Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler:
Böbrek ve karaciğer yetmezlikleri
Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda agomelatinin farmakokinetik parametrelerinde
değişiklik gözlemlenmemiştir. Ancak, ciddi veya orta derecede böbrek yetmezliği olan
depresif hastalarda VALDOXAN kullanımı ile ilgili sınırlı klinik veri bulunmaktadır. Bu
nedenle bu hasta grubuna VALDOXAN reçete edilirken tedbirli olunmalıdır.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda VALDOXAN kullanımı kontrendikedir (Bkz: bölüm
4.3, 4.4 ve 5.2).
Pediyatrik popülasyon:
VALDOXAN 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.
Geriyatrik popülasyon:
İleri yaştaki depresyonlu hastalarda agomelatinin (25 ila 50 mg/gün) etkililiği ve
güvenliliği kanıtlanmıştır. Yaşı (≥75) olan hastalarda ise herhangi bir etki
belgelenmemiştir. Bu nedenle agomelatin bu yaş gurubu hastalar tarafından
kullanılmamalıdır (Bakınız bölüm 4.4 ve 5.1).Yaşla ilgili herhangi bir doz ayarlaması
gerekmemektedir (Bakınız bölüm 5.2).

4.3  Kontrendikasyonları
– İlacın etken maddesine ya da  yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılıkta VALDOXAN kullanımı kontrendikedir.
– Karaciğer yetmezliği (siroz veya aktif karaciğer hastalığı gibi) veya transaminaz normal
üst sınırını 3 kat aşan durumlarda  kontrendikedir.
– VALDOXAN’ın Güçlü CYP1A2 inhibitörleri ile birlikte kullanımı (örn. fluvoksamin, siprofloksasin) kontrendikedir.
(bakınız bölüm 4.5).4.4
VALDOXAN için özel kullanım uyarıları ve tedbirler
Antidepresan ilaçların çocuklar ve 24 yaşına kadar olan gençlerdeki kullanımlarının,
intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle
özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun artırılma/azaltılma ya da
kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi
beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın
gerek ailesi gerekse tedavi edenler tarafından yakından izlenmesi gereklidir.
18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz.
İntihar/intihar düşüncesi veya klinik olarak durumun kötüleşmesi:
Depresyon, kişide intihar düşüncesi, intihar davranışı ve kendine zarar vermede artış
riski ile ilişkilendirilmiştir. Anlamlı bir iyileşme olana kadar bu olasılık devam etmektedir.
Klinik iyileşme ancak birkaç hafta süren tedavi ile elde edilebileceğinden iyileşme olana
kadar hastalar yakından izlenmelidirler. Klinik veriler, iyileşme döneminin başında intihar
riskinin arttığını göstermiştir.
Hastanın geçmişinde intihar eğilimi varsa veya tedavi başlamadan önce anlamlı şekilde
intihar düşüncesi varsa, intihar düşünce veya davranış riski daha yüksek olduğundan
tedavi süresince yakın takibi gerekmektedir. Plasebo kontrollü klinik çalışmaların metaanalizinde, plasebo ile karşılaştırıldığında, psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle antidepresan
ilaç kullanan yetişkinlerde, 25 yaşın altındaki hastalarda intihar davranışlarının
arttığı gözlemlenmiştir.
Bu nedenle, özellikle yüksek risk grubu olan hastalarda, ilacı kullanırken, özellikle
tedavinin başlangıcı ve ilaç dozunun artırılma/azaltılma dönemlerinde yakın takip
gerekmektedir. Hastalar (ve tedavi edicileri), durumun kötüleşmesi, intihar
düşünce/davranış oluşması veya davranışlarında anormal değişiklik olmasının takip
edilmesi gerektiği ve bu semptomlar görüldüğünde derhal tıbbi yardım
almaları konusunda uyarılmalıdırlar.
Karaciğer fonksiyonlarının izlenmesi:
Pazarlama sonrası koşullarda Valdoxan ile tedavi uygulanan hastalarda karaciğer
yetmezliği (karaciğer risk faktörleri bulunan hastalarda ölümcül sonucu olan veya
karaciğer nakli gereken birkaç istisnai vaka bildirilmiştir), karaciğer enzimlerinde normal
üst limitin 10 katını aşan artışlar, hepatit ve sarılık dahil karaciğer hasarı vakaları
bildirilmiştir (Bkz. bölüm 4.8). Bu vakaların çoğu tedavinin ilk aylarında meydana
gelmiştir. Karaciğer hasarı ağırlıklı olarak, VALDOXAN tedavisi kesildiğinde, serum
transaminazlarının genellikle normal düzeylere geri döndüğü hepatosellüler tarzdadır.
Özellikle karaciğer hasarı risk faktörleri taşıyan veya karaciğer hasarı riski ile ilşkili
tıbbi ürünleri eş zamanlı kullanan hastalar olmak üzere tüm hastalar, tedaviye
başlanmadan önce uyarılmalı ve tedavi süresince yakından izlenmelidir.
Tedaviye başlanmadan önce:
VALDOXAN tedavisi karaciğer hasarı risk faktörleri olan hastalarda yalnızca dikkatli bir
yarar-risk değerlendirmesinden sonra reçete edilmelidir. Örneğin;
• Obezite/aşırı kilo/alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı ve/veya diyabeti
olan hastalarda,
• Alkol kullanım bozukluğu ve / veya önemli ölçüde alkol kullanımı gibi karaciğer
hasarı risk faktörleri taşıyan ve karaciğer hasarı riski ile ilişkili tıbbi ürünleri eş
zamanlı kullanan hastalarda.
Tüm hastalarda bazal karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı, ALT ve/veya AST bazal
değeri normal üst limitin 3 katından fazla olan hastalarda tedavi başlatılmamalıdır (Bakınız
bölüm 4.3). Tedavi öncesi artmış transaminaz değerleri olan hastalarda, (normal aralığın
üst sınırından yüksek ve normal aralığın üst limitinin 3 katı yada altında), VALDOXAN
dikkatli kullanılmalıdır.
• Karaciğer fonksiyon testlerinin sıklığı
– tedaviye başlamadan önce
– ve sonrasında:
– 3 hafta sonra,
– 6 hafta sonra (akut fazın sonunda),
– 12 ve 24 hafta sonra (idame fazın sonunda) ve
– daha sonra klinik olarak gerekli olduğunda.
– Doz artırırken, tedavi başlangıcında olduğu gibi aynı zaman aralıklarında karaciğer
fonksiyon testleri yapılmalıdır.
Serum transaminazları yükselmiş olan hastalarda, karaciğer fonksiyon testleri 48 saat
içinde tekrarlanmalıdır.
Tedavi süresince eğer;
– Hastada potansiyel karaciğer hasarı semptom ve bulguları gelişirse (koyu idrar, açık
renkli dışkı, sarı cilt/göz, sağ üst karın ağrısı, sürekli yeni başlayan ve açıklanamayan
yorgunluk gibi),
– Serum transaminaz düzeyleri normal üst limitin 3 katını aşarsa,
VALDOXAN tedavisi sonlandırılmalıdır.
VALDOXAN tedavisinin kesilmesini takiben karaciğer fonksiyon testleri, serum
transaminaz düzeyleri normale dönene kadar tekrarlanmalıdır.
Çocuklar ve gençlerde kullanım:
Bu popülasyonlarda agomelatin’in etkinlik ve güvenliliği incelenmediği için, çocuklar ve
gençlerde (18 yaş altı) kullanımı tavsiye edilmez. Klinik çalışmalarda, diğer antidepresan
ilaçlar ile tedavi edilen çocuk ve gençlerde plasebo ile karşılaştırıldığında intihar ile ilişkili
davranışlar (intiharı düşünmek ve intihara teşebbüs etmek) ve saldırganlık (çoğunlukla
agresyon, sinirlenme veya karşı gelme) daha yüksek sıklıkta gözlemlenmiştir (Bakınız
bölüm 4.2).
Yaşlılarda:
İleri yaştaki (≥ 75 yaş) hastalarda agomelatinin etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmadığı için
bu yaş grubundaki hastalarda agomelatin kullanılmamalıdır (Bakınız bölüm 4.2 ve 5.1).
Demansı olan yaşlılarda:
Bu hastalarda VALDOXAN’ın etkinliği ve güvenliliği konusunda veri olmadığı için,
demansı olan yaşlı, majör depresif hastaların tedavisinde kullanılmamalıdır.
Bipolar bozukluklar / mani / hipomani:
VALDOXAN tablet, bipolar bozukluk, mani veya hipomani hikayesi olan hastalarda dikkatle
kullanılmalı ve eğer hasta manik semptomlar gösterirse tedavi kesilmelidir (Bakınız bölüm
4.8).
CYP1A2 inhibitörleri ile birlikte kullanım (Bakınız bölüm 4.3 ve 4.5):
Propranolol, enoksasin gibi orta derecede etkili CYP1A2 inhibitörleri kanda agomelatin
düzeylerini artırdığı için VALDOXAN’ı reçete ederken dikkatli olunmalıdır.
VALDOXAN; 61,84 mg laktoz monohidrat içermektedir. Nadir kalıtsal galaktoz intolerans
problemleri, Lapp laktoz yetmezliği veya glukoz-galaktoz emilim bozukluğu olan hastalar,
bu ilacı almamalıdır.
4.5 VALDOXAN’ın diğer tıbbi ürünlerle etkileşimi
Agomelatin ile potansiyel etkileşimler:
Agomelatin başlıca sitokrom P 450 1A2 (CYP1A2) (%90) ve CYP2C9/19 (%10) ile
metabolize olmaktadır. Bu izoenzimler ile etkileşen tıbbi ilaçlar, agomelatin
biyoyararlanımını artırabilmekte veya azaltabilmektedir.
Güçlü bir CYP1A2 ve orta etkili bir CYP2C9 inhibitörü olan fluvoksamin’in agomelatin
metabolizmasını inhibe ettiği, böylece agomelatine maruziyeti 60 kat (12 – 412 arası)
artırdığı gözlenmiştir. Bu nedenle Agomelatin, güçlü CYP1A2 inhibitörleri (örn.
fluvoksamin ve siprofloksasin) ile birlikte kullanımı kontrendikedir.
Östrojen (orta etkili CYP1A2 inhibitörü) ile birlikte kullanımın agomelatine maruziyeti
birkaç kat artırdığı gözlenmiştir. Östrojen ve agomelatin kombinasyonu ile tedavi edilen
800 hastada güvenliliğin azaldığına dair herhangi bir spesifik bulgu olmamasına rağmen,
propranolol, ve enoksasin gibi orta etkili CYP1A2 inhibitörleri ile de reçete ederken
dikkatli olunmalıdır (Bakınız 4.4).
Rifampisin, agomelatin metabolizasyonunda rol oynayan her üç sitokromu indüklediği için
agomelatin biyoyararlanımını da azaltabilir.
Sigara kullanımı CYP1A2 izoenzimini indüklemektedir ve özellikle ağır içicilerde (>15
sigara/gün) agomealtininin biyoyararlanımını azaltabilmektedir (Bakınız 5.2).
Agomelatin’in diğer ilaçları etkileme potansiyeli:
İn vivo olarak agomelatin CYP450 izoenzimlerini indüklememekte veya inhibe
etmemektedir. Agomelatin, CYP1A2 enzimini in vivo olarak veya diğer CYP450
enzimlerini in vitro olarak inhibe etmemektedir. Dolayısıyla, agomelatin CYP 450
tarafından metabolize olan ilaçların etkinliğini değiştirmemektedir.
Diğer ilaçlar:
Faz I klinik çalışmalarda, VALDOXAN ile birlikte reçetelendirilmesi beklenilen diğer
ilaçlar arasında farmakokinetik veya farmakodinamik herhangi bir etkileşim
gözlemlenmemiştir: benzodiazepinler, lityum, paroksetin, flukonazol, teofilin.
Alkol:
VALDOXAN ile alkol kombinasyonu önerilmemektedir.Elektrokonvülsif tedavi (EKT):
Agomelatin’in EKT ile birlikte kullanımı konusunda deneyim yoktur. Deney
hayvanlarında agomelatinin prokonvülsif özelliklerden yoksun olduğu gözlenmiştir
(Baknınz bölüm 5.3). Dolayısıyla, EKT tedavisinin VALDOXAN ile birlikte
uygulanmasının klinik sonuçlar doğurması olası değildir.
Pediyatrik popülasyon:
Etkileşim çalışmaları sadece yetişkinler için yapılmıştır.
4.6 Gebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelik kategorisi: B
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar üzerinde yeterli bilgi olmadığı için
VALDOXAN ile tedavi sürdürülürken uygun kontraseptif kullanımı önerilmektedir.
VALDOXAN’ın konraseptif yöntemlerin etkinliği üzerindeki etkisine dair çalışma
yapılmamıştır.
Gebelik dönemi:
Gebe kadınlarda agomelatin kullanımı ile ilgili sınırlı veri bulunmaktadır (300 gebelikden
az). Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik, embriyonal/fetal gelişim, doğum ya
da doğum sonrası gelişim ile ilgili doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu
göstermemektedir (Bakınız bölüm 5.3). Tedbir olarak gebelik sırasında VALDOXAN
kullanımından kaçınılmalıdır.
Laktasyon dönemi:
Agomelatinin veya metabolitlerinin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
Mevcut farmakodinamik ve toksikolojik hayvan çalışmalarında sütte agomelatin veya
metabolitleri saptanmıştır (Ayrıntılar için bakınız bölüm 5.3). Yeni doğanlar veya
bebeklerdeki risk göz ardı edilemez. Emzirmenin bırakılmasına veya VALDOXAN
tedavisinin sonlanmasına veya ara verilmesine, emzirmenin bebeğe faydası veya tedavinin
anneye faydası dikkate alınarak karar verilmelidir.
Üreme yeteneği / Fertilite:
Sıçan ve tavşanlar üzerinde yapılan çalışmalarda agomelatin fertiliteyi etkilememiştir.
(Bakınız 5.3).
4.7 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler
Baş dönmesi ve ani uyku bastırması (somnolans) yaygın bir advers etki olduğundan araç
ve makine kullanırken daha dikkatli olunması yönünde hastalar uyarılmalıdırlar.
4.8 İstenmeyen etkiler
Güvenlilik profili özeti:
Advers olaylar genellikle hafif veya ortadır ve tedavinin ilk iki haftasında ortaya çıkmıştır.
En sık rastlanılan advers olaylar, başağrısı, bulantı ve baş dönmesidir.
Bu yan etkiler genellikle geçicidir ve tedavinin kesilmesine neden olmamaktadır. Advers reaksiyonların listesi:
Plasebo kontrollü ve aktif kontrollü klinik çalışmalarda gözlemlenen advers reaksiyonlar
aşağıda verilmiştir.
Advers reaksiyonlar belirtilen skala doğrultusunda sıralanmıştır: Çok yaygın (≥1/10);
Yaygın (≥1/100, <1/10); Yaygın olmayan (≥1/1000, <1/100); Seyrek (≥1/10.000,
<1/1.000); Çok seyrek (<1/10.000), Bilinmiyor (mevcut verilerden hareketle tahmin
edilemiyor). Görülme sıklıkları plasebo için düzeltilmemiştir.
Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın: Anksiyete, anormal rüyalar*
Yaygın olmayan: İntihar düşünceleri veya girişimi (bakınız bölüm 4.4), ajitasyon ve ilgili
semptomlar* (mesela iritabilite ve huzursuzluk), agresyon*, kabuslar*, mani/hipomani*
(bu belirtiler altta yatan hastalıktan kaynaklanıyor olabilir – bakınız bölüm 4.4),
konfüzyonel durum*
Seyrek: Halüsinasyonlar*
Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Başağrısı
Yaygın: Baş dönmesi, somnolans, insomnia,
Yaygın olmayan: Migren, paraestezi, huzursuz bacak sendromu*
Seyrek: Akatizi*
Göz hastalıkları
Yaygın olmayan: Görme bulanıklığı
Kulak ve iç kulak hastalıkları
Yaygın olmayan: Tinnitus*
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Bulantı, ishal, kabızlık, abdominal ağrı, kusma*
Hepato-bilier hastalıklar
Yaygın: Artmış ALAT ve/veya ASAT (klinik çalışmalarda, artışlar ALAT ve/veya ASAT
normal aralığının üst limitinin >3 misli kadardır ve bu durum günlük 25 mg agomelatin
hastalarının %1.4’ünde, günlük 50 mg agomelatin hastalarının %2.5’inde ve plasebo
hastalarının %0.6’sında görülmüştür).
Yaygın olmayan: Artmış gamma-glutamiltransferaz* (GGT) ( normal aralığın üst limitinin
3 katından daha fazla).

8/14
Seyrek: Hepatit, artmış alkalin fosfataz* (normal aralığın üst limitinin 3 katından daha
fazla), karaciğer yetmezliği*1
, sarılık*
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın olmayan: Hiperhidroz, egzama, pruritus*, ürtiker*
Seyrek: Eritemli döküntü, yüzde ödem ve anjiyoödem*
Kas – iskelet bozuklukları ve bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın: Sırt ağrısı
Yaygın olmayan: Miyalji*
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları
Seyrek: Üriner retansiyon
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın: Yorgunluk
Araştırmalar
Yaygın: Kilo artışı*
Yaygın olmayan: Kilo azalması*
*Görülme sıklığı, klinik çalışmalarda bildirilen spontan raporlarda saptanan advers
olaylardan tahmin edilmiştir. 1
. Karaciğer risk faktörleri bulunan hastalarda ölümcül sonucu olan veya karaciğer nakli
gereken birkaç istisnai vaka bildirilmiştir.
4.9 Doz aşımı ve tedavisi
Semptomlar:
Agomelatin doz aşımı ile kısıtlı deneyim bulunmaktadır. Bildirilen birkaç agomelatin doz
aşımı vakasında, epigastralji, uyuklama, bitkinlik, ajitasyon, anksiyete, gerginlik, baş
dönmesi, siyanoz (morarma) ve kırıklık görülmüştür. 2450 mg agomelatin alan bir hasta
herhangi bir kardiyovasküler veya biyolojik zarar görmeden kendiliğinden iyileşmiştir.
Tedavi:Agomelatin için bilinen spesifik bir antidot yoktur. Doz aşımı vakalarında, klinik
semptomların tedavisi ve rutin izleme yapılmalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış bir klinikte
tıbbi takip de önerilmektedir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakoterapötik grubu ve ATC kodu: Psikoanaleptikler ( Diğer Antidepresanlar)- N06AX22.
Agomelatinin etki mekanizması: bir melatonerjik reseptör agonisti (MT1 ve MT2 reseptörleri) ve 5-HT2C
antagonistidir.
Bağlanma çalışmaları agomelatin’in monoamin geri alımı üzerine etkisi olmadığını ve α,
β adrenerjik, histaminerjik, kolinerjik, dopaminerjik ve benzodiazepin reseptörlerine
afinitesi olmadığını göstermektedir. Hayvan modellerindeki sirkadiyen ritim
bozukluklarında, agomelatin, sirkadiyen ritimleri tekrar senkronize eder. Agomelatin,
özellikle de frontal kortekste, dopamin ve noradrenalin salımını artırır ancak hücre dışı
serotonin seviyeleri üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
Farmakodinamik etkiler:
Hayvan depresyon modelleri (öğrenilmiş çaresizlik testi, umutsuzluk testi, kronik hafif
stres) ile birlikte, sirkadyen ritim desenkronizasyon modelleri, stres ve kaygı ile ilişkili
modellerde agomelatin, antidepresan benzeri etki göstermiştir.
İnsanlarda, VALDOXAN uyku fazlarına olumlu etkileri bulunmaktadır: Uykunun daha
ileri fazına geçişi, vücut ısısının azalmasını ve melatoninin etkisinin başlamasını indükler.
VALDOXAN’ın majör depresif hastalıkta etkinlik ve güvenliliği 7,900 hastayı içeren bir
klinik geliştirme programında araştırılmıştır. Valdoxan’ın majör depresif bozukluktaki kısa
süreli etkinliğini incelemek üzere erişkinlerde, sabit dozla ve/veya doz artışı yapılarak 10
plasebo kontrollü çalışma yapılmıştır. Tedavi sonunda, (6 veya 8 hafta) on kısa dönem çiftkör plasebo kontrollü çalışmanın altısında agomelatin 25/50 mg anlamlı derecede etkinlik
göstermiştir. HAMD-17 skorunda primer sonlanım noktası, başlangıca göre değişmiştir.
Aktif kontrol maddesi olan paroksetin veya fluoksetinin test duyarlılığı gösterdiği iki
çalışmada, agomelatin ile plasebo arasında fark gözlemlenmemiştir. Paroksetin ve
fluoksetin çalışmaların test duyarlılığını sağlamak üzere eklendiğinden,agomelatin bu
ajanlarla doğrudan karşılaştırılmamıştır. Diğer iki çalışmada, aktif kontrol maddeleri
paroksetin ve fluoksetin, plaseboya karşı farklılık göstermediği için herhangi bir sonuç elde
edilememiştir. Bununla birlikte bu çalışmalarda, yanıtın yetersiz olması halinde bile ne
agomelatinin, ne de paroksetin veya fluoksetinin başlangıç dozunun arttırılmasına izin
verilmemiştir.
Ayrıca, şiddetli depresyonu olan hastalar (bazal değer HAM-D ≥ 25) ile yapılan tüm pozitif
plasebo kontrollü çalışmalarda agomelatinin etkinliği gösterilmiştir.
VALDOXAN, plasebo ile karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı ve daha yüksek
bir cevap oranı oluşturmuştur.
Depresif erişkin hastalardan oluşan heterojen popülasyonlarda yapılmış yedi etkinlik
çalışmasının altısında, SSRI/SNRI’ya (sertralin, essitalopram, fluoksetin, venlafaksin veyaduloksetin) karşı üstünlük (2 çalışma) veya eşit etkinlik (4 çalışma) gösterilmiştir. Antidepresif etki, primer veya sekonder sonlanım noktası olarak HAMD-17 skoruyla
değerlendirilmiştir.
Antidepresan etkinliğin devamlılığı rölaps önleme çalışmaları ile kanıtlanmıştır. 8/10 hafta
süreyle günde bir kez açık etiket VALDOXAN 25-20 mg kullanılması ile akut tedaviye
cevap veren hastalar, randomize olarak ikiye ayrılmış ve 6 ay süreyle VALDOXAN 25-
50mg veya plasebo kullanımına devam etmiştir. Rölaps görülmesine kadar geçen süre ile
ölçülen, primer sonuç olan depresif rölaps üzerinde, günde bir kez alınan VALDOXAN
25-50 mg plaseboya göre istatistiksel olarak anlamlı üstünlük göstermiştir (P=0.0001).
Takip eden 6 aylık dönemde çift kör rölaps insidansı VALDOXAN için %22, plasebo için
ise %47 idi.
VALDOXAN, sağlıklı gönüllülerde gün içinde uyanıklığı veya hafızayı etkilememektedir.
VALDOXAN 25 mg ile tedavi edilen depresyonlu hastalarda REM uyku süresi, REM
latensisi veya REM (Hızlı göz hareketleri) etkilenmeden yavaş dalga uykusu artmıştır.
VALDOXAN 25 mg uyku başlangıç zamanında ve kalp atım hızında minimum bir artışa
neden olmuştur. Tedavinin birinci haftasından itibaren VALDOXAN ile, uyku başlangıcı
ve uyku kalitesinde gündüz sersemliği olmaksızın anlamlı bir iyileşme gösterilmiştir.
Hafif depresyonlu hastalar üzerinde yapılmış spesifik cinsel işlev bozukluğu karşılaştırma
çalışmasında, VALDOXAN venlafaksinden daha az cinsel işlev bozukluğuna neden
olmuştur.
Özel bir cinsel deneyim skalasının kullanıldığı plasebo kontrollü çalışmaların toplam
analizinde, VALDOXAN’ın cinsel işlev bozukluğu ile ilişkilendirilmediği teyit edilmiştir.
Sağlıklı gönüllülerde paroksetin ile karşılaştırıldığında VALDOXAN cinsel fonksiyonu
korumuştur.
Klinik çalışmalarda, VALDOXAN’ın kalp hızı ve kan basıncı üzerinde etkisi nötrdür.
Hafif depresyonlu hastalarda yapılmış, ilacı kesme belirti ve bulgu kontrol listesi (DESS)
kullanılarak ilacı kesme belirtilerinin değerlendirildiği bir çalışmada, VALDOXAN ile
tedaviyi aniden kesmek herhangi bir bırakma sendromuna neden olmamıştır.
Sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda VALDOXAN’ın herhangi bir kötüye kullanım
potansiyelinin bulunmadığı gösterilmiştir.
Majör depresif bozukluğu olan ve venlafaksin (SNRI) veya paroksetin (SSRI) ile yeterli
iyileşme sağlanamayan hastalarda, 3 haftalık spesifik kontrollü çalışma yapılmıştır. Bu
antidepresanlardan VALDOXAN tedavisine geçildiğinde, önceki SSRI veya SNRI
tedavisinin ani ya da kademeli olarak bırakılmasına bağlı oluşan kesilme semptomları
ortaya çıkmıştır. Bu kesilme semptomları, agomelatinin erken dönemde faydalarının
yetersizliği şüphesini uyandırabilir. SSRI/SNRI tedavisi bırakıldıktan bir hafta sonra en az
bir kesilme semptomu yaşayan hastaların yüzdesi, tedavisi uzun dönemde (iki hafta
içerisinde) kademeli olarak kesilen hasta grubunda, tedavisi kısa dönemde (bir hafta
içerisinde) kademeli olarak kesilen ve ani olarak tedavisi değiştirilen (ani kesilen) gruptan
daha düşük olmuştur: sırasıyla %56.1, %62.6, ve %79.8
Geriyatrik popülasyon:

11/14
İleri yaştaki depresyon hastalarında (≥ 65 yaş, N=222 hasta, bunlardan 151 tanesi
agomelatin tedavisinde) yapılan plasebo kontrollü 8 haftalık agomelatin 25-50 mg/gün
çalışmasında toplam HAM-D skorunda istatistiksel olarak anlamlı 2.67 puanlık fark,
primer sonuç olarak gösterilmiştir. Yanıt veren oranı analizi agomelatin lehinedir.
Çok yaşlı hastalarda (≥75yaş, N= 69 hasta, 48 tanesi agomelatin tedavisinde) hiçbir
iyileşme gözlemlenmemiştir. Yaşlı hastalarda agomelatin tolerabilitesi genç yetişkinlere
benzer görülmüştür.
Pediyatrik popülasyon
Avrupa İlaç Ajansı, majör depresif epizotların tedavisinde pediatrik popülasyona ait bir
veya daha fazla alt grupta VALDOXAN ile yapılan çalışmaların bulgularını gönderme
zorunluluğunu ertelemiştir (pediatrik kullanım konusunda bilgiler için bkz. bölüm 4.2).
5.2 Farmakokinetik özellikler
Emilim:
Oral kullanım sonrasında agomelatin’in gastrointestinal emilimi yüksek ve hızlıdır (≥
%80). Mutlak biyoyararlanım düşüktür (terapötik oral dozda yaklaşık ≤ %5) ve bireyler
arası farklılık anlamlı düzeydedir. Kadınlarda biyoyararlanım erkeklerle kıyaslandığında
artmıştır. Oral konstraseptif kullanımı biyoyararlanımı artırmakta, sigara kullanımı ise
düşürmektedir. Doruk plazma konsantrasyonuna agomelatin kullanımını takiben 1-2 saat
içinde ulaşılır.
Dağılım:
Kararlı durum dağılım hacmi yaklaşık 35 litredir.
Plazma proteinlerine bağlanma, konsantrasyondan bağımsız olarak %95’tir ve yaşa veya
hastaların böbrek yetmezliğine bağlı olarak değişmez, ancak, karaciğer bozukluğu olan
hastalarda serbest agomelatin düzeyi ikiye katlanmaktadır.
Biyotransformasyon:
Oral kullanımı takiben, agomelatin hızla başlıca hepatik CYP1A2 ile metabolize olur;
CYP2C9 ve CYP2C19 izoenzimleri de daha az oranda işe karışır. Başlıca metabolitler,
hidroksillenmiş ve demetillenmiş agomelatindir ve bunlar aktif olmayıp hızla konjuge
olarak, idrar yoluyla atılır.
Eliminasyon:
Atılım hızlıdır. Ortalama plazma yarı ömrü 1 ile 2 saat arasındadır. İlacın klirensi yüksektir
(yaklaşık 1100 mL/dak) ve esas olarak metaboliktir. Metabolize edilen ilacın atılımı esasen
(%80) idrar yoluyladır ve metabolit formdadır. Değişmemiş ilacın idrar yoluyla atılımı
önemsiz miktardadır. Kinetikler tekrarlanan kullanımdan etkilenmez.
Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
Terapötik doz aralıklarında agomelatin sistemik kullanımı, doz ile orantılı olarak
artmaktadır. Daha yüksek dozlarda ilk geçiş doygunluk etkisi oluşmaktadır. Gıda alımı
(standart veya çok yağlı yemek) biyoyararlanımı veya emilim hızını değiştirmez. Çok yağlı
gıdalar değişkenliği artırmaktadır.Hastalardaki karakteristik özellikler
Böbrek  ve karaciğer yetmezlikleri
Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (n=8, 25 mg tekli doz), farmakokinetik
parametrelerde anlamlı değişim gözlemlenmemiştir, ancak, bu hasta grubuna ait sınırlı veri
olduğundan ciddi veya orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır
(bakınız bölüm 4.2).
Kronik hafif (Child-Pugh tip A) veya orta (Child-Pugh tip B) düzeyde karaciğer yetmezliği
olan sirozlu hastaları içeren spesifik bir çalışmada, agomelatin 25 mg’a maruz kalma,
karaciğer yetmezliği olmayan benzer özelliklerdeki (yaş, kilo, sigara kullanımı)
gönüllülere göre yükselmiştir (sırasıyla 70 kat ve 140 kat) (bakınız böküm 4.2, 4.3 ve 4.4).
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlı hastalarda (≥ 65 yaş) yapılan farmakokinetik bir çalışmada, ≥ 75 yaş grubunda 25 mg
doz için ortalama AUC ve ortalama Cmax < 75 yaş grubuna kıyasla 4 misli ve 13 mislidir.
50 mg alan toplam hasta sayısı herhangi bir sonuç çıkarmak için çok azdır. Yaşlı hastalarda
doz ayarlamasına gerek yoktur.
Irk:
Irk üzerinde agomelatinin farmakokinetik etkisi ile ilgili herhangi bir veri
bulunmamaktadır.
5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri
Yüksek dozlarda, tek seferde veya tekrarlayan aralıklarda verilen agomelatin, fare, sıçan
ve maymunlar üzerinde sedatif etki göstermiştir.
Yüksek dozlarda, kemirgenlerde (125 mg/kg/gün) CYP2B’de belirgin indüksiyon ve
CYP1A ve CYP3A’da orta indüksiyon vardır, ancak maymunlarda (375 mg/kg/gün)
CYP2B ve CYP3A’da indüksiyon zayıftır. Tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında,
kemirgenlerde ve maymunlarda hepatotoksisite gözlemlenmemiştir.
Agomelatin, gebe sıçanlarda plasentaya ve fetüse geçmektedir.
Sıçan ve tavşanlardaki üreme çalışmalarında , agomelatin’in fertilite, embriyofetal
gelişim ile pre ve post natal gelişim üzerine etkisi görülmemiştir.
Yapılan bir seri in vitro ve in vivo standart genotoksisite çalışmaları, agomelatin’in
mutajenik veya klastojenik potansiyelinin olmadığını göstermiştir.
Karsinojenisite çalışmalarında agomelatin, sıçan ve farelerde terapötik dozun en az 110 kat
üzerindeki dozlarda, karaciğer tümörleri vakalarında artışa yol açmıştır. Bu etki
kemirgenlere has genotoksik olmayan mekanizmalar (enzimatik indüksiyon) ile ilgilidir ve
insanlar için geçerli değildir.
Güvenlilik farmakoloji çalışmaları agomelatin’in, hERG akımı (human Ether a-go-go
Related Gene) (insan Ether-a-go-go-ilişkili gen) veya köpek Purkinje hücreleri aksiyon
potansiyeli üzerinde etkisi olmadığını göstermiştir. Agomelatin sıçan ve farelerde
128mg/kg dozlarına kadar konvülziyon oluşturucu bir etki göstermemiştir.

13/14
Agomelatin, genç hayvanların davranışlarında, görme ve üreme fonksiyonları üzerinde
herhangi bir etki oluşturmamıştır. Üreme performansında herhangi bir azalma olmamakla
birlikte, farmakolojik açıdan vücut ağırlığında doza bağlı olmayan hafif azalmalar ve erkek
üreme sisteminde üreme performansını etkilemeyen bazı minör etkiler görülmüştür.
6. FARMASÖTİK ÖZELLİKLER
6.1. Yardımcı maddelerin listesi
Laktoz monohidrat
Magnezyum stearat
Mısır nişastası
Povidon K30
Silika, kolloidal anhidre
Sodyum nişasta glikolat tip A
Stearik asit
Gliserol
Hipromelloz
Demir oksit (E 172), sarı
Makrogol 6000
Titanyum dioksit (E171)
Mavi baskı mürekkebi, propilen glikol ve indigotin (E132) aluminyum lak
6.2. Geçimsizlikler
Geçerli değildir.
6.3. Raf ömrü: 36 aydır.
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler:  25°C’nin altında oda e nemden korunarak saklayınız. Bu ilaç, özel saklama
uyarıları gerektirmemektedir.
6.5. Ambalajın içeriği ve niteliği: Karton kutular içinde alüminyum / PVC blister
Takvimli kutular 28 film kaplı tablet içermektedir.
6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler
Kullanılmamış olan ürünler yada atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine”’ne uygun olarak imha
edilmelidir.
7. VALDOXAN Film Tablet ruhsatı Servier İlaç ve Araştırma A.Şti’ne aittir. Üretimini Servier (Ireland) Industries
Arklow , Co. Wicklow İRLANDA yapar.

VALDOXAN da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almaktan sakınınız. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun VALDOXAN’ı tarif edildiği gibi kullanmıyorsanız bunu hekiminize söylemelisiniz. Zira hekiminiz bu ilacın üzerinizde etkisinin olmadığına kanaat getirir ve gereksiz yere tedaviyi değiştirebilir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler. VALDOXAN size verilen dozlardan daha fazla kullanılmamalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*