Ventolin 4 mg Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etkin maddesi Salbutamol‘dur. Ventolin 4 mg Tablet, akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında bulunan kasları gevşeterek genişlemelerine yol açar. Böylece hava giriş çıkışını rahatlatır, solunumu daha iyi hale getirir. Ventolin Tablet, kronik bronşit, amfizem ve astımda, nefes darlığı, hışıltılı solunum gibi hastalık belirtilerinin giderilmesi, hafif-orta ve şiddetli astım ataklarının rahatlatılması için;  kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda KOAH belirtilerinin azaltılması için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli  tedavide önerilmez.

Ventolin 4 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Ventolin Tablet, astım, kronik bronşit ve amfizemden kaynaklanan solunum yolu tıkanıklarında hızlı başlayan etkisiyle bronşların kısa süreli olarak genişletilmesi; astım krizinin ortaya çıkmasına neden olabileceği düşünülen egzersiz ve alerjene karşı astım krizinin önlenmesi; kronik obstrüktif akciğer hastalığında  (KOAH) hastalık belirtilerini azaltılması için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır.
 3. Eğer şiddetli kalp hastalığınız veya yüksek tansiyonunuz varsa ya da tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa, şeker hastalığınız varsa veya  kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse; kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu söyleyiniz. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ya da  spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 4. Kalp ritim bozukluğu veya astım için ilaç kullanıyorsanız, Ventolin Tablet‘ i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
 5. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Ventolin 4 mg Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.
 3. •12 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde kullanım: Günde 3 veya 4 kez  2 – 4 mg (4 mg’lik 1 tablet veya yarım tablet)
 4. •6 – 12 yaş arası çocuklarda kullanım: Günde 3 veya 4 kez 2 mg (4 mg’lik yarım tablet)
 5. Yaşlı hastalarda ve kalp ilaçlarına karşı duyarlı hastalarda kullanımı: Günde  3 veya 4 kez 2 mg (4 mg’lik yarım tablet)

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Titreme, baş ağrısı, kalp atımının hızlanması (taşikardi), çarpıntı ve kas krampları yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Salbutamol
İlaç Marka İsmi: Ventolin 4 mg Tablet

Ventolin 4 mg Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

VENTOLIN 4 mg tablet
Ağızdan alınır.
Etkin maddeler: Her tablette 4 mg salbutamol.
Yardımcı maddeler: Laktoz (BP), mısır nişastası, magnezyum stearat.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 Başkalarının belirtileri sizinkilerle aynı dahi olsa ilaç o kişilere zarar verebilir.
 Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:
1. VENTOLIN nedir ve ne için kullanılır ?
2. VENTOLIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VENTOLIN nasıl kullanılır ?
4. Olası yan etkiler nelerdir ?
5. VENTOLIN’in saklanması
Başlıkları yer almaktadır.
1. VENTOLIN nedir ve ne için kullanılır ?
VENTOLIN selektif beta2 adrenerjik reseptör agonistleri adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Etkin madde olarak salbutamol içerir ve akciğerlerdeki hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar. VENTOLIN karton kutu içinde, 100 tabletlik blisterler
halinde bulunmaktadır.
 Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı ilaçlardır.
 Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar.
Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı  ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez.
2. VENTOLIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
VENTOLIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer salbutamole veya VENTOLIN’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
VENTOLIN düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.
VENTOLIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
 Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş açıcı ilaç (bronkodilatör) kullanımını arttırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
 İlacınız sizi eskisi kadar rahatlatmıyorsa veya her zamanki etki süresi kısaldıysa doktorunuza bildiriniz.
 Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 Yüksek tansiyonunuz varsa.
 Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve VENTOLIN aldıktan sonra göğsünüzde ağrı ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.
VENTOLIN kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı miktarda azalabilir, bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.
VENTOLIN kullanımı kan şekerinizin seviyesinin artması gibi metabolik değişikliklere yol  açabilir. Şeker hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
Erken doğum sancılarının önlenmesi amacıyla kullanıldığında annede akciğer ödemi, kalp kasının kansız kalması ve tansiyon yükselmesi gibi yan etkiler gelişebilir. Böyle durumlarda doktorunuz VENTOLIN kullanmayı bırakmanızı isteyebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Hamilelik
 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Hamileyseniz VENTOLIN’i sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.
 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 VENTOLIN muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.
Araç ve makine kullanımı
VENTOLIN’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.
VENTOLIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
VENTOLIN laktoz içerir, bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınızın olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
VENTOLIN’i doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. VENTOLIN nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Genel etkili doz günde 3 veya 4 kez alınan 4 mg’ dır.
Doktorunuz durumunuzun ciddiyetine göre ilacınızın dozunu artırabilir veya azalltabilir. Her bir tek doz en çok 8 mg’a çıkarılabilir.
Erken doğum sancılarının tedavisinde; önce damar içine verilen VENTOLIN ile rahim kasılmaları kontrol altına alınır, daha sonra tedaviye günde 3 veya 4 kez alınan 4 mg VENTOLIN tablet ile devam edilir.
Uygulama yolu ve metodu:
VENTOLIN ağızdan alınır.
İlacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız. Doktorunuzun önerisi olmadan ilacınızı alma sıklığınızı artırmayınız. Size reçete edilen dozu aşmayınız. Eğer ilacınızın gerektiği şekilde etki göstermediğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
2 – 6 yaş arası çocuklarda kullanım: Günde 3 veya 4 kez 1 – 2 mg (2 mg’lik 1 Ventolin tablet veya yarısı)
6 – 12 yaş arası çocuklarda kullanım: Günde 3 veya 4 kez 2 mg (2 mg’lik 1 Ventolin tablet)
12 yaş üzeri çocuklarda kullanım: Günde 3 veya 4 kez 2 – 4 mg (2 mg’lik 1 veya 2 Ventolin tablet)
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlı hastalarda ve kalp ilaçlarına karşı duyarlı olan hastalarda günde 3 veya 4 kez 2 mg (2 mg’lik 1 Ventolin tablet)
Özel kullanım durumları:
Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
Bildirilmemiştir.
Eğer VENTOLIN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla VENTOLIN kullandıysanız:
VENTOLIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı dozun belirtileri, kaslarda istemsiz kasılmalara veya güçsüzlüğe yol açabilen kandaki potasyum miktarının azalması ve düzensiz kalp atışı durumlarını içerir.
VENTOLIN’i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, VENTOLIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Çok yaygın görülen yan etkiler
 Titreme
Yaygın görülen yan etkiler
 Baş ağrısı
 Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)
 Kas krampları
 Çarpıntı
Seyrek görülen yan etkiler
 Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)
 Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferik vazodilatasyon)
 Kalp ritim bozuklukları (Atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil kardiyak aritmiler)
 Kaslarda gerginlik hissi
Çok seyrek görülen yan etkiler
 İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)
 Döküntü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı ve deride kızarıklık (eritem) ile gözlenen aşırıduyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları
 Aşırı hareketlilik
Bilinmiyor
 Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisi)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. VENTOLIN’in saklanması
VENTOLIN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. VENTOLIN’i 30 oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VENTOLIN’i kullanmayınız

Ayrıca dex forte ilacı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*