VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Ondansetron’dur.  VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Çözelti, vücutta kusma ve bulantı refleksini engelleyerek çalışan anti-emetik bir ilaçtır. VOCHERON Ampul, kanser hastalarının aldığı  ilaç, radyoterapi (ışın) ya da kemoterapi tedavilerinde görülen kusma ve mide bulantılarının giderilmesinde kullanılır. Ameliyat sonrasında gelişen kusma ve bulantılarda da VOCHERON aynı etkiyi gösterir.

 

VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Ampul Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz var ise; bu ilacı kullanmanız önerilmez.
  2. VOCHERON, parkinson ilacı olan  apomorfin ile birlikte kullanılmamalıdır.
  3. Eğer yakın tarihte geniz eti ya da bademcik ameliyatı geçirdiyseniz, VOCHERON’un gizli kanamaları maskeleyebilme ihtimalini göz önünde bulundurunuz.
  4. Karaciğer hastalığınız veya kalp hastalığı var ise ya da yavaş veya düzensiz kalp atımları, ailesel veya kişisel uzun QT sendromu öyküsü, elektrolit bozukluk ya da şiddetli kabızlık veya bağırsak tıkanıklığı var ise: VOCHERON uygulanmadan önce hekiminize durumunuzu bildiriniz.
  5. VOCHERON Etkileşim: duloksetin, fluoksetin, paroksetin,essitalopram,  sertralin, fluvoksamin, sitalopram,rifampisin, tramadol, ketokonazol, karbamazepin, haloperidol, trastuzumab, antrasiklinler, beta-blokerler, apomorfin
  6. Gebelik ve emzirme sırasında VOCHERON hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

 

VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Ampul’ün kullanma şekli:

  1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedaviniz süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. VOCHERON, yanlış veya size tavsiye edilenden fazla kullanıldığı takdirde hastalığın gidişatını farklı yönde etkiler ve sağlığınıza ciddi zararları olur.
  2. VOCHERON, toplardamar içine enjeksiyon ya da toplardamara infüzyon yoluyla kullanılır.

İlacın olası yan etkileri:

  1. VOCHERON ile şiddetli karın ağrısı, nefes alıp vermede güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, boğaz ve dilde şişlik gibi  bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
  2. VOCHERON yan etki: vücut ısısında artış, baş ağrısı, kabızlık yaygın yan etkilerdir.

İlaç Etken Maddesi : Ondansetron hidroklorür dihidrat
İlaç Marka İsmi: VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Enjeksiyonluk/İnfüzyonluk Çözelti
VOCHERON 8 mg, sırasıyla; Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar, Serotonin (5HT3) antagonistleri ve
ondansetron hcl  şeklinde sınıflandırılmış olup, A04AA01 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz VOCHERON 8 mg, INCPHARMA İLAÇ SANAYİ  firmasının ürünüdür .

VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Çözelti’ye ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Bileşimi :
• Etken madde: 4 ml lik bir ampulde; 8 mg ondansetron (10 mg ondansetron hidroklorür dihidrat şeklinde) bulunur. Yardımcı maddeler ise;
Sodyum klorür, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, sodyum
hidroksit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su bileşenlerinden oluşur.
1. OCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Çözelti nedir ve ne için kullanılır?
VOCHERON Ampul, ondansetron etken maddesini içermektedir. Enjeksiyon veya infüzyon için şeffaf,
renksiz, steril çözelti içeren bir ampullük ambalajlar halinde piyasaya sunulmuştur.
VOCHERON anti-emetik olarak isimlendirilen bir ilaç grubunun üyesidir. Bazı ilaç tedavileri (örn;
kanser ilaçları) kendinizi hasta hissetmenize ve kusmanıza neden olabilir. VOCHERON
kendinizi hasta hissetmenizi veya kusmanıza önler. VOCHERON, ilaç ve ışınla yapılan kanser
tedavilerine bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılır. Ayrıca, ameliyatlardan sonra
ortaya çıkan bulantı ve kusmaları önlemek için de kullanılır.
Hekiminiz size ve sizin koşullarınıza uygun olarak bu ilacı reçete etmiştir.
VOCHERON, tedavi sonrası kendinizi hasta hissetmemeniz ve kusmanızı önlemek için
verilmiştir.
2. VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Çözelti’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar
VOCHERON Ampul aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır.
•Ondansetron alerjisi ya da VOCHERON Ampul’ün içinde bulunan bileşenlere karşı bir alerjiniz var ise; kullanmayınız.
•Apomorfin hidroklorür (parkinson ilacı) içeren ilaç alıyorsanız, kullanmayınız.
VOCHERON’u aşağıdaki durumlarda dikkatlice kullanılmalıdır.
• Granisetron gibi diğer selektif 5-HT3 reseptör antagonistlerine (bulantı ve kusmayı önleyen
bir ilaç grubu) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
• Bağırsak tıkanması varsa veya şiddetli kabızlık çekiyorsanız;
• Karaciğer rahatsızlığınız varsa
• Kalp atımında düzensizlik (aritmi) ya da kalp yetmezliği (nefes almada zorluk ve ayaklarda
şişme) içeren kalp problemleriniz varsa.
• Konjestif kalp yetmezliğiniz (sağ ve sol kalp yetersizliğinin bir arada olma durumu) varsa
• Kalp atışında yavaşlama (brandiaritmi) hastalığınız varsa
• Ani ölüme sebep olabilen ve genetik bir hastalık olan konjenital uzun QT sendromunuz varsa
• Serotonin hormonunun seviyesini yükselten diğer ilaçları kullanıyorsanız
• Bademcik veya geniz eti ameliyatı olduysanız.
• Kanınızdaki sodyum, potasyum, magnezyum gibi elektrolit deneylerinde anormallik varsa.
• Yakın zamanda bademcik ve/ya geniz eti ameliyatı olduysanız
Bademcik ve geniz eti ameliyatı sonrasında VOCHERON kullanımı gizli kanamaları
maskeleyebilir. Böyle bir durumda doktorunuz sizi dikkatle takip edecektir.
• Vücuttaki serotonin ismi verilen maddeyi artıran serotonerjik ilaçlar ile birlikte kullanımı
sonrasında huzursuzluk, kafa karışıklığı, terleme, reflekslerde artış, kas spazmı, titreme, kalp
atımında artış gibi belirtiler ortaya çıkabilir. VOCHERON bu ilaçlarla kullanılması durumunda
doktorunuz sizi yakından takip edecektir.
• VOCHERON’u karaciğere zarar veren kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanan 18 yaşın
altındaki çocuklar, karaciğer fonksiyonundaki bozulma açısından yakından gözlemlenecektir.
Hamilelik dönemi
Gebeliğinizin ilk üç ayında VOCHERON kullanmayınız. VOCHERON bebeğiniz yarık dudak
ve/veya yarık damak (üst dudakta ve/veya ağzın çatısında açıklıklar veya yarıklar) ile doğma
riskini artırabilir. Eğer hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya bebek sahibi
olmayı planlıyorsanız VOCHERON kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Çocuk doğurma potansiyeline sahip bir kadınsanız etkili bir doğum kontrol yöntemi
kullanmanız tavsiye edilir.
Emzirme
Eğer VOCHERON kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmemelisiniz. VOCHERON anne sütüne
geçip geçmediği hakkında bir bilgi yoktur.
VOCHERON, her bir dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında
“sodyum içermez”.
VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Çözelti’nin diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza,
hemşirenize veya eczanıza söyleyiniz. Bunun sebebi, VOCHERON’un bazı ilaçların etki
gösterme şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı başka ilaçlar da VOCHERON’un etki
gösterme şeklini etkileyebilir.
Özellikle aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza, hemşirenize veya
eczacınıza söyleyiniz:
• Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan apomorfin kullanıyorsanız VOCHERON’u
kullanmamalısınız. Bu durum bilinç kaybına ve tansiyon düşmesine neden olabilir
• Epilepsi ilaçlarından karbamazepin veya fenitoin,
• tüberküloz gibi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan rifampisin,
• eritromisin veya ketokonazol gibi antibiyotikler,
• düzensiz kalp atışını tedavi eden anti-aritmik ilaçlar,
• belirli kalp ve göz sorunlarının, anksiyetenin tedavisinde ve migrenin önlenmesinde
kullanılan beta-bloker ilaçlar,
• bir ağrı kesici olan tramadol,
• kalbi etkileyen ilaçlar (haloperidol veya metadon gibi),
• kanser ilaçları (özellikle antrasiklinler ve trastuzumab),
• depresyon ve/veya anksiyete tedavisinde kullanılan, fluoksetin, paroksetin, sertralin,
fluvoksamin, sitalopram, essitalopram dahil SSRI’lar (selektif serotonin geri alım inhibitörleri),
• depresyon ve/veya anksiyete tedavisinde kullanılan, venlafaksin, duloksetin gibi SNRI’lar
(serotonin noradrenalin geri alım inhibitörleri),
Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz,
VOCHERON kullanmaya başlamadan önce doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız ile
görüşürüz.
3. VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Çözelti nasıl kullanılır
Yetişkinlerde kullanımı:
Tüm yetişkin hastalarda (yaşlılar dahil) tekrarlayan dozlarda:
Tekrarlayan intravenöz ondansetron dozları en az 4 saat arayla uygulanmalıdır.
75 yaşından küçük yetişkin hastalar:
Yetişkinlerde (75 yaşından küçük) kemoterapi ile indüklenen mide bulantısı ve kusmanın
engellenmesi için verilen tek bir intravenöz ondansetron dozu 16 mg’ı geçmemelidir (en az 15
dakika boyunca infüzyonla).
VOCHERON Ampul, kas içine ya da damar içine uygulanır.
Çocuklarda , kemoterapi ve radyoterapi sonrası kusma (6 aydan 17 yaşa kadar):
Doktor hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.
Postoperatif bulantı ve kusma:
Doktor hastalığa bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.
65 yaş ve üzerindeki yaşlı hastalarda dilüsyon hazırlanması ve uygulanması:
Tüm intravenöz dozlar 50-100 mL serum fizyolojik veya başka bir geçimli sıvı içinde
seyreltilmeli ve en az 15 dakika boyunca infüzyonla uygulanmalıdır.
75 yaş ve üzerindeki yaşlı hastalar:
Kemoterapi ile indüklenen mide bulantısı ve kusmanın engellenmesi için verilen tek bir
intravenöz ondansetron dozu 8 mg’ı geçmemelidir (en az 15 dakika boyunca infüzyonla).
Böbrek yetmezliğinde VOCHERON’un dozunda, sıklığında ve uygulama yolunda değişiklik
yapılmasına gerek görülmemektedir.
Orta derecede şiddetli veya şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda
VOCHERON’un günlük toplam doz maksimum 8 mg’la sınırlı tutulmalıdır.
4. VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Çözelti’nin olası yan etkileri
VOCHERON’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler görülebilir.
Bu ilaç, kullanan hastaların büyük bir çoğunluğunda herhangi bir probleme neden olmamıştır.
Aşağıdakilerden biriyle karşılaşırsanız  VOCHERON’u kullanmayı durdurunuz
• Aşırı duyarlılık reaksiyonları. VOCHERON’un alerjik belirtileri şunlardır;
– Ani hırıltılar ve çene ağrısı ya da çene gerginliği
– Göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişlik
– Yumrulu deri döküntüsü ya da vücudun herhangi bir yerinde kurdeşen
– Ani dolaşım yetmezliği (kollaps)
Bu yan etkilerde hekiminizi bilgilendiriniz ve bir sağlık kuruluşuna gidiniz.
VOCHERON’un diğer yan etkileri
Çok yaygın yan etkiler : baş ağrısı (10 hastanın en az birinde görülebilir)
Yaygın yan etkiler: Uygulama yerinde reaksiyon, kabızlık, sıcak basma, hararet. (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.)
VOCHERON’u,  Sisplatin isimli ilaçla beraber kullanıyor iseniz; karaciğer fonksiyonunu gösteren test sonuçlarında
değişiklikler olabilir, aksi takdirde yaygın olmayan bir yan etkidir.
Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.)
• Vücutta normalde olmayan hareketler veya sallanma
• Hıçkırık, göğüs ağrısı, karaciğer işlevi test sonuçlarında anormallik, nöbet, düzensiz veya yavaş kalp atımı,
• Kan basıncı düşüklüğü, sizde halsizlik yapabilir.
Seyrek yan etkiler  : Bulanık görme, sersemlik hali, baş dönmesi, bazen ani bilinç kaybına sebep olabilen kalp ritminde bozulma (1.000 hastanın birinden az görülebilir.)
Çok seyrek yan etkiler  (Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.)
• Görmede azalma veya genellikle 20 dakika içinde ortadan kalkan geçici görme kaybı
• Toksik (zehirli) deri döküntüsü, toksik (zehirli) epidermal nekroliz (derinin üst katmanında
yaralı döküntü)
5. VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Çözelti’nin saklanması
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız
VOCHERON’u, 25ºC’den düşük oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak, ambalajında ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
İnfüzyon esnasında ışıktan korumaya gerek duyulmamaktadır.
Dilüe edilen ilaç 2-8o C’de 24 saatten fazla saklanmamalıdır.
VOCHERON’u , ambalajının üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmamalısınız.
VOCHERON’un ruhsatı, INCPHARMA İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne aittir. Üretimini MS Pharma İlaç Sanayi yapar.

VOCHERON 8 mg/4 ml IM/IV Çözelti’nin kısa ürün bilgilendirmesi

VOCHERON 8 mg-4 ml IM-IV Çözelti'nin kısa ürün bilgilendirmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*