YULAREB 150 mg Film Kaplı Tablet

Endikasyon Bilgisi  :

İlacın etken maddesi Abemasiklib (150 mg)’dir. YULAREB 150 mg Film Kaplı Tablet, bazı kanser hücrelerinde anormal ölçüde aktif olan ve bu hücrelerin kontrol dışı büyümesine yol açan siklin bağımlı kinaz 4 ve 6 adlı proteinleri bloke ederek etkisini gösteren bir bir anti-kanser ilacıdır. Söz konusu proteinlerin devamlı olarak bloke edilmesi kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir, tümörü küçültebilir ve kanserin ilerlemesini geciktirebilir. YULAREB 150 mg,
—Letrozol veya anastrozol ile kombinasyon halinde, özel bir tipte (en az % 10 östrojen reseptörü pozitif ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) negatif) menopoz sonrası (postmenopozal) yayılmış (metastatik) meme kanseri olan, adjuvan tedavinin tamamlanmasından 12 ay sonra hastalığı tekrarlamış ya da ileri evre meme kanseri için daha önce hiçbir hormonal tedavi almamış hastalarda YULAREB kullanımı endikedir.
—Fulvestrant ile kombinasyon halinde, en az % 10 östrojen reseptörü pozitif ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER) negatif postmenopozal metastatik meme kanseri olan, fulvestrant ile tedavi edilmemiş hastalarda endikedir,
1- Metastatik hastalığın tedavisi için en az 6 ay süresince ve en az bir basamak aromataz
inhibitörü aldıktan sonra klinik ve/veya radyolojik olarak hastalığın ilerlemesi durumunda
fulvestrant ile kombinasyon şeklinde,
2- En az 12 ay boyunca adjuvan aromataz inhibitörü tedavisi aldıktan sonra veya adjuvan aromataz inhibitörü tedavisini tamamladıktan sonraki 12 ay içinde hastalığı tekrarlayan hastalarda fulvestrant ile kombinasyon şeklinde kullanılır.
a) Adjuvan aromataz inhibitörü grubundaki ilaç tedavisinin ilk 12 ayı içinde hastalığı tekrarlayan hastalarda kullanılmaz.
b) Metastatik hastalık için bir sıradan daha fazla aromataz inhibitörü grubundaki ilaçlardan almış hastalarda kullanılmaz.
Sizinle aynı hastalığı olan hastalardan ve ailelerinden oluşan destek grupları bulunabilir; size yardımcı olabilecek bu tür bir grubun bulunup bulunmadığı hakkında hekiminizden veya hemşirenizden bilgi alabilirsiniz.

 

YULAREB 150 mg Film Kaplı Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. YULAREB Tablet’in içindeki aktif maddeye ya da diğer bileşenlerden biri yada birkaçına daha önceleri aşırı hassasiyet durumu yaşadıysanız;  kullanmayınız.
 2. YULAREB, beyaz kan hücresi sayınızı düşürebilir ve enfeksiyon kapma riskiniz daha yüksek olabilir.  Akciğer enfeksiyonları gibi ciddi enfeksiyonlar hayatı tehdit edici olabilir;
 3. YULAREB, toplar damarlarda kanın pıhtılaşmasına neden olabilir;
 4. YULAREB, karaciğerinizin çalışma şeklini etkileyebilir;
 5. YULAREB, ishale de neden olabilir. İlk ishal belirtisinde loperamid gibi ishal karşıtı ajanlarla tedaviye
  başlayınız. Bol miktarda sıvı tüketiniz.
 6. YULAREB’in kanınızı (beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri, kan pulcukları) veya karaciğerinizde yer alan enzimlerin kandaki yoğunluğunu etkileyip etkilemediğini kontrol etmek için tedavi öncesi ve sırasında size düzenli kan testleri yapılacaktır.
 7. YULAREB’in kandaki konsantrasyonunu artırabileceği için bu ilacı kullanırken greyfurt ve
  greyfurt suyu tüketmekten kaçınmalısınız.
 8. Gebeyseniz YULAREB kullanmamalısınız. YULAREB kullanırken hamile kalmaktan sakınmalısınız.
  Çocuk doğurma potansiyeli olan bir kadınsanız tedavi sırasında ve tedavi tamamlandıktan sonra en az 3 hafta boyunca yeterli doğum kontrol yöntemlerini (örneğin kondom ve diyafram gibi çift bariyer doğum kontrol yöntemleri) kullanmalısınız.
 9. YULAREB alırken bebeğinizi emzirmemelisiniz. YULAREB’in anne sütüne geçip geçmediği hakkında bir bilgi yoktur.
 10. YULAREB erkeklerde üreme kabiliyetinin azalmasına sebep olabilir.
 11. Hafif veya orta derece karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.  Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozlama sıklığının günde 1 kereye  indirilmesi tavsiye edilmektedir.
 12. YULAREB’in kanınızı (akyuvarlar, alyuvarlar, trombositler) veya karaciğer enzimlerinizin
  kanınızdaki düzeyini etkileyip etkilemediğinin kontrol edilmesi için tedavi öncesinde ve
  sırasında düzenli olarak kan testi yaptırmanız gerekecektir. YULAREB akyuvar sayısını
  azaltabilir ve karaciğer kan testleri sonuçlarında anormalliğe sebep olabilir
 13. YULAREB’i hekiminizin size tavsiye ettiği süre boyunca devamlı olarak kullanınız. YULAREB alırken belirli yan etkilerle karşılaşırsanız, hekiminiz bu yan etkileri azaltmaya çalışmak için dozu düşürebilir ya da tedavinizi geçici durdurabilir.

 

YULAREB 150 mg Film Kaplı Tablet diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda sıralanan ilaçlardan biriyle tedavi görüyorsanız YULAREB’le tedaviye başlamadan evvel hekiminize bunları söylemelisiniz :
— Kandaki YULAREB konsantrasyonunu artırabilen ilaçlar:
o Klaritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotik)
o İtrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır)
o Lopinavir/ritonavir (HIV/AIDS tedavisinde kullanılır)
o Digoksin (kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
o Dabigatran eteksilat (inme ve kan pıhtılaşması riskini azaltmak için kullanılır)
—YULAREB’in etkinliğini azaltabilen ilaçlar:
o Karbamazepin (nöbet veya nöbet tedavisinde kullanılan sara nöbeti karşıtı (antiepileptik) ilaçlar)
o Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır)
o Fenitoin (nöbet tedavisinde kullanılır)
o Sarı kantaron (St. John’s wort) (hafif depresyon ve anksiyete tedavisinde
kullanılan bitkisel bir ürün)

 

YULAREB 150 mg Film Kaplı Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz YULAREB ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekimin direktiflerine uyunuz.
 2. Meme kanserinin tedavisi için aromataz inhibitörleri veya fulvestrant ile beraber uygulandığında, tavsiye edilen YULAREB dozu günde 2 defa ağızdan alınan 150 mg YULAREB tablettir.
 3. YULAREB kullanırken bazı yan etkiler görürseniz hekiminiz ilacınızın dozunu düşürebilir, tedaviyi geçici veya kalıcı olarak kesebilir.
 4. YULAREB, vücudunuzda her zaman yeterli ilacın bulunmasını sağlamak için tercihen sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa yeterli miktarda suyla içiniz. İlacınızı her gün yaklaşık olarak aynı saatlerde almaya dikkat etmelisiniz. YULAREB tok ya da aç karnına alınabilir, ancak greyfurt ve greyfurt suyundan kaçınılmalıdır.
 5. YULAREB 18 yaş altı  çocuk ve adolesanlara verilmemelidir.
 6. Gerekenden fazla YULAREB tablet alırsanız veya ilacınızı bir başkası kullanırsa tavsiye almak için bir
  hekime veya hastaneye müracaat ediniz. YULAREB kutusunu ve bu kullanma talimatını gösteriniz.
  İlaç tedavisi uygulanması gerekebilir.

 

YULAREB 150 mg Film Kaplı Tablet’in Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
 2.  YULAREB’in içinde bulunan maddelere duyarlı olan bireylerde yan etkiler olabilir.
  Aşağıdakilerden birini kendinizde gördüğünüzde acilen hekiminizle irtibat kurunuz.
  – Ateş veya üşüme; bu belirtiler akyuvar sayınızın düşük olduğu anlamına gelebilir (10 kişiden 1’inden fazlasını etkileyebilir) ve acilen tedavi edilmelidir. Öksürük, ateş ve nefes almada zorluk veya göğüs ağrısı varsa bu akciğer enfeksiyonu belirtisi olabilir. Ciddi veya hayati tehlike taşıyan enfeksiyonlar yaygın değildir (100 kişiden 1’ini etkileyebilir).
  – Bacaklarda ağrılı şişlik, göğüs ağrısı, nefes darlığı, hızlı nefes alma veya hızlı kalp atışı; bu belirtiler  damarlarda kan pıhtısı bulunduğu anlamına gelebilir (10 kişiden 1’inden fazlasını etkileyebilir).
  – İshal (diyare) (10 kişiden 1’inden fazlasını etkileyebilir).
 3. YULAREB’in  çok yaygın görülebilecek yan etkileri (10 hastanın 1’inden fazlasını etkileyebilir): Enfeksiyonlar;
  akyuvar, alyuvar ve kan trombosit sayısında azalma; ağızda kuruluk; ağız ve dudaklarda iltihap, mide bulantısı  , kusma; iştah kaybı; tat alma duyusunda değişiklik; saç dökülmesi; yorgunluk hissi; baş dönmesi; kaşıntı, döküntü; karaciğer kan testlerinde anormallik.
 4. YULAREB’in yaygın görülebilecek yan etkileri (10 hastadan 1’e kadarını etkileyebilir) : Ciltte kuruluk, göz sulanması, kas güçsüzlüğü.

 

İlaç Marka İsmi: YULAREB 150 mg Film Kaplı Tablet
YULAREB 150 mg, sırasıyla ; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastikler, Diğer antineoplastik ajanlar, Protein kinaz inhibitörleri ve Abemasiklib şeklinde sınıflandırılmış olup, L01XE50 ATC Koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden kısıtlanmış beyaz reçeteyle temin edebileceğiniz YULAREB 150 mg, LİLLY İLAÇ firmasının ürünüdür.
İlaç Etken Maddesi: Abemasiklib
YULAREB içinde bulunan yardımcı maddeler:
Tablet çekirdeği : Kroskarmelloz sodyum, Laktoz monohidrat; Laktoz Hidrat, Mikrokristalin selüloz 101, Mikrokristalin selüloz 102, Silikon Dioksit; Silika, Sulu Kolloidal; Sulu Silikon Dioksit; Sodyum stearil fumarat.
Film kaplama: Polivinil alkol – Kısmen Hidrolize Edilmiş (E1203); Titanyum dioksit (E171); Makrogol 4000 / PEG MW 3350 (E1521); Talk (E553b) bileşenlerinden oluşmaktadır.

YULAREB 150 mg Film Kaplı Tablet’e ait kullanım talimatı(ilaç prospektüsü)

YULAREB 150 mg Film Kaplı Tablet'e ait kullanım talimatı(ilaç prospektüsü)

YULAREB 150 mg Film Kaplı Tablet’in kısa ürün bilgilendirmesi

YULAREB 150 mg Film Kaplı Tablet'in kısa ürün bilgilendirmesi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*