ZAYON 60 mg Film Kaplı Tablet

Dapoksetin adlı aktif  maddeyi içinde bulunduran ZAYON 60 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla; Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları, Ürolojikler, Diğer  Ürolojikler ve Dapoksetin şeklinde sınıflandırılmış olup, G04BX14 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz ZAYON 60 mg, FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ firmasının ürünüdür.

ZAYON 60 mg için kısa bilgilendirme ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ZAYON ne ilacıdır; ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, ZAYON dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; etkileşme, sakıncaları; faydaları, saklama koşulları; ZAYON kullanım şekli; ZAYON yan etki, istenmeyen-yan etkilerde yapılacaklar ve tavsiyeler vb. ZAYON 60 mg ile ilgili bilinmesi gereken hususlar)

ZAYON 60 mg Film Kaplı Tablet’e ait kullanım talimatı (ilaç prospektüsü)

Bileşimi: Etken madde dapoksetin ( 60 mg), yardımcı maddeleri ise; hidroksipropil metil selüloz, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), mikrokristalin selüloz 101, kroskarmelloz sodyum, koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, instacoat universal gri ve deiyonize sudur. Kaplama: nstacoat universal gri (hidroksipropil metil selüloz, laktoz, triasetin, titanyum dioksit, sarı demir oksit, siyah demir oksit) bileşenlerinden oluşur.

Endikasyon Bilgisi :
− ZAYON 60 mg Film Kaplı Tablet, 18 ila 64 yaşları arasındaki erkeklerde eşleriyle cinsel ilişkisini etkileyecek şekilde
sık görülen prematür ejakülasyon (erken boşalma) durumunun tedavisi için kullanılmaktadır. ZAYON 60 mg, sizin boşalmanıza kadar geçen süreyi uzatır; boşalmayı kontrol edebilmenizi sağlar. Bu sizin hızlı boşalmanızdan dolayı olan hayal kırıklığı ve sıkıntılarınızı azaltır.
− ZAYON etken madde olarak dapoksetin ihtiva eder.  Bu seçici serotonin geri alım inhibitörü
(SSRI) olarak adlandırılan ve diğer ürolojik ilaçlar olarak adlandırılan gruba dahil bir
ilaçtır.
2. ZAYON 60 mg Film Kaplı Tablet hakkında bilinmesi gereken hususlar
Aşağıda belirtilen durumlarda ZAYON tablet kullanmamalısınız.
− Dapoksetin ya da diğer bileşenlere bir alerjiniz
veya aşırı duyarlılığınız olduğunu biliyorsanız,
− Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmi ile ilgili kalp problemleri var ise;-
– Geçmişte bayılmalarınız olmuşsa,
− Mani olarak adlandırılan bir hastalığınız (belirtileri arasında aşırı coşku, huzursuzluk veya
berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur) veya ağır bir bunalımınız
(depresyon) varsa,
− Eğer aşağıdaki ilaçları alıyor iseniz:
 Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz
inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.
 Tioridazin – ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.
 Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
 Lityum – bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum)
tedavisinde kullanılır.
 Linezolid – bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.
 Triptofan – uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.
 Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum)
 Tramadol – şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.
 Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.
Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ZAYON kullanmayınız. Bu
ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, ZAYON kullanmaya başlamadan 14
gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde ZAYON kullanırken bu ilaçları
almak istiyorsanız, ZAYON’u kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir.
 Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı
mantar ilaçları (bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümü).
 Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları
(AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar
 Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler
(bkz. “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” bölümü).
 Nefazodon – Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır
− Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemleriniz varsa.
Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin
değilseniz) ZAYON almadan önce bir eczacı veya hekimle görüşünüz.
− Alkol kullanıyorsanız
− Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa;
− Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif verici maddeleri kullanıyorsanız;
− Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir
şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve
düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh hastalığı sorununuz
olmuşsa;
− Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişseniz;
− Herhangi bir böbrek sorununuz varsa;
− Epilepsi (sara) hastasıysanız;
− Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa;
− Midriyazis (göz bebeğinin normale göre daha büyük olması) ve göz ağrısı gibi etkiler
ZAYON ile ilişkilendirilmiştir. Yükselmiş göz içi basıncı (dar açılı glokom) riski
olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
− Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandırılan diğer bir cinsel hastalığınız
varsa.
Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri var ise; ZAYON almadan önce hekiminizle konuşunuz.
ZAYON kullanmaya başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncınızın yatar durumdayken
ayağa kalktığınızda çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için size bir test uygulamalıdır
− ZAYON yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir.
− ZAYON en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir.
− ZAYON kullanırken alkol almayınız.
− ZAYON kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş dönmesi,
sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir.
− ZAYON kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğer
yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.
ZAYON sadece erkekler içindir,  kadınlar kullanmamalıdırlar.
ZAYON kullanıyorken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma, dikkati
toplamada güçlük ya da görmede bulanık görülebilir. Sizde bu türden ya da benzeri etkiler
görülürse, araç ve makine kullanmamalısınız. Alkolün etkileri de ZAYON ile birlikte
alındığında artar ve bu ilacı kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma
ya da diğer yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.
ZAYON yalnızca erişkin erkeklerde kullanılır; 18 yaş altındaysanız kullanmayınız.
ZAYON, laktoz (bir şeker türü) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından
bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce hekiminizle iletişim kurunuz.
ETKİLEŞİM
Herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya kullanacaksanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar
bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetesiz satılan ilaçlar olabilir. Çünkü ZAYON diğer
ilaçlarla etkileşime girerek onların etkilerini değiştirebilir. Aynı zamanda bazı ilaçlar da
ZAYON’un etkisini değiştirebilir. Bu nedenle diğer ilaçların kullanımı, almanıza izin verilen
en yüksek ZAYON dozunun ne kadar olması gerektiği konusunda doktorunuza yön
gösterecektir.
ZAYON ile beraber kullanılmaması gereken ilaçlar:
− Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz
inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.
− Tioridazin – ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.
− Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.
− Lityum – bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum)
tedavisinde kullanılır.
− Linezolid – bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.
− Triptofan – uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.
− Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) – bitkisel bir ilaçtır.
− Tramadol – şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.
− Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.
Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ZAYON kullanmayınız. Bu
ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, ZAYON kullanmaya başlamadan 14 gün
öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde ZAYON kullanırken bu ilaçları almak
istiyorsanız, ZAYON’u kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam
olarak anlamadıysanız ZAYON almaya başlamadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.
− Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı
mantar ilaçları
− Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları
(AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar.
− Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler.
− Nefazodon – bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
ZAYON ile birlikte kullanıldıklarında sorun yaratan diğer bazı ilaçlar aşağıda sıralanmıştır:
− Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.
− İbuprofen ve aspirin gibi inflamasyona karşı (ilhitaplı durum) kullanılan steroid olmayan
ilaçlar.
− Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar.
− Sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bozukluğu)
tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur
pozisyonda düşürebilir).
− Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağrınızı (anjina ağrısı) veya
büyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu ilaçlar kan
basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).
− Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantar ilaçları
− Amprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi
etmekte kullanılan bazı ilaçlar.
− Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı
antibiyotikler.
− Aprepitant – bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç.
3.ZAYON 60 mg ‘Film Kaplı Tablet’in kullanım şekli
Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler. ZAYON hekimin verdiği dozlardan daha fazla kullanılmamalı. Tedavi sürecinde lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz.
− Olağan dozu 30 mg’dır. Doktorunuz bu dozu gerek duyarsa 60 mg’a yükseltebilir.
− ZAYON ilaç cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce alınız.
− ZAYON 24 saatte veya bir günde 1 defadan fazla kullanılmamalıdır.
− 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük erkekseniz ZAYON kullanmamalısınız.
− İlk 4 hafta (en az 6 doz) kullandıktan sonra tedaviye devam edip etmemenin gerekliliği
konusunda hekiminizle konuşunuz. Eğer tedavinize devam etme kararı verilirse, her 6
ayda bir hekiminizle tekrar görüşmelisiniz.
− ZAYON’u en az bir tam dolu bardak suyla içiniz. Bu şekilde bayılma riskinizde azalmış olur.
− ZAYON, aç karına ya da gıdalarla beraber kullanılabilir. yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir.
ZAYON’u , 65 yaşından büyüklerde ve 18 yaşından küçüklede kullanmak sakıncalıdır.
Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek duyulmaksızın
kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezliğinde, kullanımı tavsiye edilmemektedir.  ZAYON, orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezlik  durumunda kullanılmamalıdır.
Hekimin tavsiye ettiği dazdan daha fazla ZAYON almanız  durumunda kendinizi hasta
hissedebilir veya hasta olabilirsiniz.
4. ZAYON YAN ETKİ
Aşağıdakilerden biri olursa, ZAYON kullanmayı bırakınız ve acilen hekiminize bilgi veriniz.
− Kasılmalarla seyreden nöbet geçirirseniz
− Ayağa kalktığınızda bayılır veya sersemlik hissederseniz
− Ruh halinizde herhangi değişiklik hissederseniz
− İntihar etmeyi ya da kendinize zarar vermeyi düşünmeye başlarsanız
Bayılma ve düşük kan basıncı
ZAYON ayağa kalktığınızda bayılmanıza ya da kan basıncınızda düşmeye yol açabilir. Bu
durumların görülme riskini düşürmek için:
− ZAYON’u en az bir tam dolu bardak suyla içiniz.
− İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. Vücudunuz şu
durumlarda susuz kalmış olabilir:
İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsanız
Uzun bir süredir terlemekteyseniz
Ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa
− Kendinizi bayılacakmış gibi hissederseniz (kendinizi hasta gibi hissetmeniz, bir baş
dönmesi / sersemlik hali oluşması, şuurda bulanıklık olması, terlemeniz ya da kalbinizde
anormal bir çarpıntı görülmesi) ya da gözlerinizde kararma, bulantı, sendeleme gibi
belirtiler oluşması durumunda hemen uzanarak başınızın vücudunuzun diğer bölgelerinden
aşağıda kalmasını sağlayınız ya da başınızı dizlerinizin arasında tutacak şekilde oturmalısınız ve
ve belirtiler düzelene kadar böyle kalmalısınız. Bu sizi bir bayılma nöbeti geçirmekten veya
bayılırsanız düşmekten ve yaralanmaktan koruyacaktır.
Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın en az birinde görülebilir):
− Baş dönmesi
− Baş ağrısı
− Kendinizi hasta gibi hissetme
Yaygın (10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir):
− Kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde duramama
− Uyuşukluk, karıncalanma veya iğne batma hissi
− Erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin korunmasında bozukluk
− Terlemede artış, al basması, sıcak basması
−diyare, kabızlık veya gaz
− Mide ağrısı, şişkinlik ya da kendinizi hasta hissetme
− Uykusuzluk, uyku bozukluğu ya da değişik rüyalar görme
− Yorgun veya uykulu hissetme, esneme
− Burunda tıkanıklık
− Tansiyonda yükselme
− Dikkati toplamada güçlük
− Titreme veya sarsılma
− Cinsel istekte azalma
− Kulaklarda çınlama
− Görmede bulanıklık
− Hazımsızlık
− Ağız kuruluğu
Yaygın olmayan yan etkiler (100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir):
− Bayılma ya da ayağa kalkıldığında baş dönmesi (Yukarıda yer alan önerilere bakınız)
− Mizaç değişiklikleri, aşırı coşkulu hissetme, şüpheci hissetme (paranoya)
− Kendini kafası karışmış, uyumu bozulmuş ve dikkati dağılmış olarak hissetme
− Kalp atışlarının yavaşlaması, düzensizleşmesi ya da hızlanması
− Cinsel isteğin azalması, orgazm (meninin boşalması) olamama
− Kendini zayıf, uyuşuk, halsiz ya da yorgun hissetme
− Kendini bunalımda hissetmek, sinirlilik ya da kayıtsızlık hissi
− Sıcak basması, kendini gergin, anormal ya da içkili gibi hissetme
− Görmeyle ilgili sorunlar, göz ağrısı ya da göz bebeklerinde büyüme
− Düşük ya da yüksek tansiyon
− Kaşıntı hissi ya da soğuk terleme
− Yerinde dönüyormuş hissi
− Anormal tat duyumu
− Diş gıcırdatma
Seyrek yan etkiler (1.000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir):
− Fiziksel faaliyet sonucu baş dönmesi hissi
− Ani uyku bastırması
− Ani bağırsak hareketlerinin başlaması ve tuvalete gitme ihtiyacı
5. ZAYON 60 mg Film Kaplı Tablet’in saklanmasına yönelik tedbirler
ZAYON’u 25ºC altında oda sıcaklıklarında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
Ürün ya da ambalajda bozukluk varsa, ZAYON’u kullanmayınız.
ZAYON ruhsatı ve üretimi Farma-Tek İlaç San. ve Tic. A.Şti’ne aittir.

ZAYON 60 mg Film Kaplı Tablet’in kısa ürün bilgilendirmesi

ZAYON 60 mg Film Kaplı Tablet'in kısa ürün bilgilendirmesi

ZAYON da dahil hekimle görüşmeden rastgele ilaç almak sakıncalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*