ZYBAN Tablet

Endikasyon Bilgisi  :

İlacın etken maddesi Bupropion Hidroklorür’dür. ZYBAN Tablet, erişkinlerde sigara bağımlılığı (nikotin bağımlılığı) tedavisinde sigarayı bırakmaya yardımcı olarak kullanılan bir ilaçtır. ZYBAN‘ ı  kullanırken sigara içme isteği azalır ve sigara içimi eskisi gibi keyif vermez. Sigara kullanan kişi sigarayı bırakmak için bir gün belirlemelidir. Belirlenen günden 1-2 hafta önce tedaviye başlanır. 2. haftada belirlediğiniz gün sigarayı bıraktığınız gündür.  Tedaviye başlangıç dozu ilk 3 gün günde 1 kez 150 mg 1 tablet ZYBAN alınır, daha sonraki günlerde de günde 2 kez 150 mg lık ZYBAN Tablet alınmalıdır. Aldığınız dozların arasında en az 8 saat  olmalıdır.  Tedavi süresi en az 7 haftadır. Eğer hasta 7. haftanın sonunda sigarayı bırakamıyorsa tedavi başarısız olarak sonuçlanmıştır. Bu durumda tedavi kesilmelidir. Fakat 7. hafta sonunda hasta sigarayı tamamen bırakmışsa, sigara içme isteğinin tekrarının önlenebilmesi için tedavinin 1 yıl uzatılması önerilmektedir.

ZYBAN 150 mg yavaş salımlı film tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. ZYBAN,  nikotin maddesi içermemektedir.
 3. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
 4. Erişkinlerde sigara bağımlılığı (nikotin bağımlılığı) tedavisinde sigarayı bırakmaya yardımcı olarak kullanılan bir ilaçtır. İlacı kullanırken sigara içme isteği azalır ve sigara içimi eskisi gibi keyif vermez.
 5. Eğer karaciğer hastalığınız veya böbrek hastalığınız varsa bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu söyleyiniz.
 6. Eğer epilepsi  hastalığı veya aşırı kilo kaybıyla seyreden yeme bozukluğu (anoreksia) hastalığı varsa ya da  kontrolsüz yüksek tansiyon, daha önce şüphecilik ve benzeri anormal düşünceler ile seyreden psikiyatrik herhangi bir hastalık ( sanrısal bozukluk, şizofreni gibi)  veya bipolar bozukluk hastalıklarından herhangi biri  var ise; kullanmayınız.
 7. Tedaviyi  aniden bırakmayınız. ZYBAN‘ ın alımının aniden bırakılması, aşırı asabiyet, sigara içme isteği, depresyon ve uyku bozukluğuna sebep olabileceğinden, doktorunuzun belirlediği tedavi süresini dikkate alınız.
 8. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız; kullanmayınız.  Emzirme döneminde, anne sütüne geçer ve emzirilen bebeğe zarar verebilir.

ZYBAN 150 mg yavaş salımlı film tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte yemeklerden (bulantı ihtimaline karşı) sonra alınız. İlacınızı her gün aynı saatlerde almaya özen gösteriniz. Genelde tedavi süresi 7 haftadır.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Yorgunluk, uykusuzluk, iştah kaybı, bulantı, titreme ve ağız kuruluğu gibi yan etkiler görülebilir. Tıbbi yardım almak için doktorunuza başvurunuz.

 

İlaç Etken Maddesi: Bupropion Hidroklorür
İlaç Marka İsmi: ZYBAN 150 mg yavaş salımlı film tablet

ZYBAN Tablet Kullanma Talimatı (ilaç prospektüsü)

Ağızdan alınır.
• Etkin madde: Her tablette 150 mg bupropiyon hidroklorür içerir.
• Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, hipromelloz 2910, sistein hidroklorür
monohidrat, magnezyum stearat, hipromelloz 2910 6cP, brezilya balmumu, makrogol 400,
titanyum dioksit (E171), siyah demir oksit (E172), izopropil alkol, propilen glikol.
1. ZYBAN nedir ve ne için kullanılır?
• ZYBAN; beyaz, yuvarlak, bir tarafı baskısız, diğer tarafı siyah mürekkep ile ‘GX CH7’
baskılı, yavaş salımlı olarak etki gösteren film kaplı tablettir. Her bir tablet, 150 mg
bupropiyon hidroklorür içerir. Bupropiyon hidroklorür, antidepresanlar (depresyon/ruhsal
çöküntü tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak bilinen ilaç grubuna dahildir.
• Her bir ZYBAN kutusunda 60 adet tablet, çocuk korumalı blister ambalaj içerisinde bulunur.
• ZYBAN, sigarayı bırakmanıza yardımcı olmak için doktorunuz tarafından size reçete edilen
bir ilaçtır.
2. ZYBAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
UYARI:
ZYBAN kullanan hastalarda depresyon, intihar düşüncesi, intihar girişimi ve intihar eylemi dahil
fakat bunlarla sınırlı olmayan, ciddi ruhsal denge bozukluğu olayları (nöropsikiyatrik olaylar)
bildirilmiştir. Bazı vakalarda belirtiler sigarayı bırakan hastalardaki nikotin eksikliği belirtileri
(yoksunluk belirtileri) nedeniyle karmaşık hale gelebilmektedir. Depresif duygu durumu nikotin
yoksunluğunun belirtisi olabilir. Sigarayı ilaçsız bırakma girişiminde bulunan hastalarda seyrek
olarak intihar düşüncesi de dahil olmak üzere depresyon raporlanmıştır. Bununla beraber bu
belirtilerin bazıları sigara içmeye devam eden ZYBAN kullanan hastalarda da görülmüştür.
ZYBAN kullanan tüm hastalar davranış değişikliği, saldırganlık, ajitasyon, depresif duygu
durumu, intihar düşüncesi, intihar girişimi ve intihar eylemi dahil ruhsal denge bozukluğu
belirtileri için gözlemlenmelidir. Önceden varolan psikiyatrik hastalıkların kuvvetlenmesi ve
intihar eylemi gibi durumların yanısıra yukarıdaki belirtiler de ZYBAN kullanarak sigarayı
bırakmayı deneyen hastalarda pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilmiştir. Bu belirtiler
bildirildiğinde vakaların çoğu ZYBAN kullanıyordu, fakat bazıları ZYBAN tedavisinin sona
erdirilmesini takiben görüldü. Bu olaylar, önceden bilinen psikiyatrik hastalığı olan ve olmayan
hastalarda görülmüştür; bazılarında psikiyatrik hastalığın kötüleştiği görülmüştür. Şizofreni (bir
tür psikiyatrik hastalık), bipolar bozukluk (ikiuçlu bozukluk, manik depresif hastalık), majör
depresif bozukluk (ruhsal çöküntü) gibi ciddi psikiyatrik hastalıkları olan hastalar ZYBAN’ın
pazarlama öncesi çalışmalarında yer almamışlardır.
ZYBAN ile sigarayı bırakmayı deneyen hastalar, aileleri ve bakıcıları hasta için atipik olan
ajitasyon, saldırganlık, depresif duygu durumu ya da davranış veya düşünce değişikliği
farkedilirse ya da hastada intihar düşüncesi gelişirse veya intihar teşebbüsünde bulunursa ZYBAN
kullanımının bırakılması ve derhal doktoruna ulaşılması konusunda uyarılmalıdır. Bir çok
pazarlama sonrası vakada, ZYBAN bırakıldıktan sonra belirtilerin kaybolduğu bildirilmiştir, fakat
bazı vakalarda belirtiler devam etmiştir. Bu nedenle, belirtiler kaybolana kadar takibin devamı ve
destekleyici bakım sağlanmalıdır.
ZYBAN’ın riskleri ile kullanımının getireceği yararlar değerlendirilmelidir. İlaç etkin maddesi
içermeyen tabletlerle (plasebo) karşılaştırıldığında, ZYBAN’ın sigaradan uzak kalma olasılığını 6
aya kadar arttırdığı gösterilmiştir. Sigarayı bırakmanın sağlık açısından yararları hemen
görülmeye başlar ve çok önemlidir.
(Bkz. 2. ZYBAN’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ve 4. Olası yan etkileri
nelerdir?)
ZYBAN’ın depresyon tedavisinde kullanımı yoktur, ancak antidepresan bir ilaç olan
WELLBUTRIN XL ile aynı etkin maddeyi taşımaktadır. Antidepresanların çocuklar ve 24 yaşına
kadar olan gençlerdeki kullanımının intihar düşünce ya da davranışlarını artırma olasılığı
bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun
artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı
hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın
gerek ailesi gerekse tedavi edicilerle yakinen izlenmesi gereklidir. Bupropion hidroklorürün 18
yaşın altındaki hastalarda kullanımı yoktur.
ZYBAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• ZYBAN’a, bupropiyona veya bu ilacın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı
(alerjik) iseniz (yardımcı maddeler bu Kullanma Talimatının başında belirtilmektedir.),
• Bupropiyon içeren başka herhangi bir ilaç kullanıyorsanız,
• Epilepsi (sara hastalığı) gibi krize (nöbetlere) neden olan bir rahatsızlığınız varsa veya
daha önce kriz (nöbet) geçirdiyseniz,
• Doktorunuz tarafından tanısı konulmuş, yemek yeme bozukluğuna ilişkin bir hastalığınız
varsa (örneğin, anoreksia nevroza veya bulumia) veya daha önce olmuşsa,
• Siroz gibi ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,
• Beyin tümörünüz varsa,
• Genelde fazla miktarda alkol alıyorsanız ve alkol almayı yeni bırakmışsanız ya da
ZYBAN kullanırken bırakacaksanız,
• Kaygı (anksiyete) tedavisi için yakın bir zamanda sakinleştirici veya rahatlatıcı ilaçlar
(özellikle benzodiazepinler veya benzeri ilaçlar) kullanmayı bırakmışsanız veya
ZYBAN kullanırken bu ilaçları kullanmayı bırakacaksanız,
• Bipolar bozukluğunuz (ikiuçlu bozukluk, manik depresif hastalık) varsa, ZYBAN bu
hastalığınızda bir atağa yol açabilir.
• Depresyon veya Parkinson hastalığı için kullanılan, “monoamin oksidaz inhibitörleri
(MAOİ’ler)” olarak adlandırılan ilaçlar kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde
kullandıysanız. Bu süre, bazı MAOİ’ler için daha kısa olabilir. Doktorunuz bu konuda sizi
bilgilendirecektir.
Eğer bunlardan herhangi biri sizde mevcut ise, ZYBAN kullanmadan önce derhal
doktorunuza söyleyiniz ve ZYBAN kullanmayınız.
ZYBAN’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
ZYBAN’ı kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınızla görüşünüz çünkü bazı durumlarda sizde
yan etki görülmesi daha olasıdır (ayrıca 4. Bölüme bakınız).
Çocuklar ve ergenler:
ZYBAN 18 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.
Yetişkinler:
Krizler (nöbetler):
ZYBAN’ın yaklaşık her 1000 kişiden 1’inde nöbetlere (sara krizi) neden olduğu gösterilmiştir (daha
fazla bilgi için ayrıca bu bölümün devamındaki “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” başlığına ve 4.
Bölüme bakınız). Aşağıdaki durumlarda nöbet ihtimali daha yüksektir:
• Antipsikotikler (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde
kullanılan ilaçlar), antidepresanlar (ruhsal çöküntüye karşı kullanılan ilaçlar), antimalaryaller
(sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar), tramadol (şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılır),
teofilin (astım ve bronşların daralması rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır), sistemik
steroidler (romatizma, alerji, iltihap dahil birçok hastalıkla kullanılan ilaçlar), kinolonlar
(enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar) ve sedatif etkili antihistaminiklerle (uyku,
sersemlik etkisi olan alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar) tedavi görüyorsanız (bunlar, nöbet
eşiğini düşürdüğü bilinen ilaçlardır),
• Düzenli olarak çok fazla miktarda alkol alıyorsanız,
• Diyabetiniz (şeker hastalığınız) varsa ve bunun için insülin veya başka ilaçlar
kullanıyorsanız,
• Ciddi bir kafa/beyin yaralanması geçirdiyseniz veya kafa travması öykünüz varsa,
• Uyarıcı ilaçlar (stimülanlar) veya iştah baskılayan (anorektik) ürünler kullanıyorsanız.
Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse, bu ilacın kullanımı için doktorunuzla kuvvetli bir
neden kararlaştırmadan ZYBAN kullanmayınız.
Eğer tedaviniz sırasında nöbet geçirirseniz:
• ZYBAN kullanmayı derhal bırakınız ve yeni bir doz almayınız. Doktorunuzla
görüşünüz.
Eğer;
• Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa,
• 65 yaşın üstündeyseniz,
Sizdeki yan etki riski daha yüksek olabilir. Daha düşük bir doz kullanmanız (3. Bölüme bakınız) ve
ZYBAN kullanırken düzenli kontrol edilmeniz gerekecektir.
Eğer daha önceden ruhsal sorunlarınız olduysa:
ZYBAN kullanan bazı kişilerde hayal görme (halüsinasyonlar) veya sanrı/kuruntu (delüzyon)
(gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma veya inanma), düşüncelerde karışıklık veya şiddetli
duygudurum değişiklikleri görülmüştür. Daha önceden ruhsal sorunları olan kişilerde bu etkilerin
görülme olasılığı daha yüksektir.
Eğer kendinizi depresyonda hisseder veya intihar hakkında düşünmeye başlarsanız:
Bazı insanlarda sigarayı bırakmayı denerlerken depresyon başlayabilir; çok seyrek olarak, intihar
etmeyi düşünebilir veya deneyebilirler. Bu belirtiler sigarayı bırakmak için ZYBAN kullanan
insanları, özellikle tedavinin ilk birkaç haftasında, etkilemiştir. Eğer kendinizi depresyonda hisseder
veya intihar hakkında düşünmeye başlarsanız, en kısa zamanda doktorunuzla görüşünüz veya bir
hastaneye başvurunuz.
Depresyon için başka ilaçlar kullanıyorsanız:
Bu ilaçların ZYBAN ile birlikte kullanılması potansiyel olarak yaşamı tehdit edici bir durum olan
serotonin sendromuna yol açabilir (bu bölümdeki “Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı” başlığına
bakınız).
Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon) ve ZYBAN:
ZYBAN kullanan bazı kişilerde tedavi gerektiren kan basıncı artışı olmuştur. Eğer yüksek tansiyon
sorununuz varsa, durumunuz kötüleşebilir. Eğer sigarayı bırakmak için nikotin bandı
kullanıyorsanız bu sorunları yaşama olasılığınız daha yüksektir.
Özellikle halihazırda yüksek tansiyon sorununuz varsa, ZYBAN kullanmadan önce ve ZYBAN
kullanırken tansiyonunuz kontrol edilecektir. Eğer nikotin bandı da kullanıyorsanız,
tansiyonunuzun her hafta kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer tansiyonunuz yükselirse ZYBAN’ı
kullanmayı bırakmanız gerekebilir.
ZYBAN’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
ZYBAN tedavisi sırasında alkol kullanılmaktan kaçınılmalı veya alkol tüketimi azaltılmalıdır.
Bazı kişiler ZYBAN kullandıkları sırada alkole karşı daha duyarlı olduklarını fark etmişlerdir.
Doktorunuz, ZYBAN kullanırken alkol almamanızı veya mümkün olduğunca çok az almanızı
önerebilir. Eğer çok fazla alkol alıyorsanız, hemen bırakmayınız; bu durum sizin kriz geçirmenize
neden olabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
ZYBAN ile tedaviniz sırasında, uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.
Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya yakın bir zamanda hamile kalmayı
planlıyorsanız ZYBAN kullanmayınız. Bu ilacı kullanmadan önce bilgi alabilmek için doktorunuza
veya eczacınıza danışınız. Bazı çalışmalarda, ZYBAN kullanan annelerin bebeklerinde özellikle
kalp kusurları olmak üzere doğum kusurları riskinde artış rapor edilmiştir. Bu kusurların, ZYBAN
kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemektedir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
ZYBAN’ın içeriğindeki maddeler anne sütüne geçebilir. Emziriyorsanız, ZYBAN tedavisine
başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Araç ve makine kullanımı
Sersemlik veya baş dönmesi gibi ZYBAN’ın bazı yan etkileri odaklanma ve karar verme
yeteneğinizi etkileyebilir. Eğer bu durum sizi etkiliyorsa, araç veya makine kullanmayınız.
ZYBAN’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Depresyon için kullanılan, “monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOİ’ler)” olarak adlandırılan ilaçlar
kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız ZYBAN kullanmadan önce doktorunuza bilgi
veriniz.
Eğer; bitkisel ilaçlar, vitaminler veya kendi kendinize aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere başka
bir ilaç kullanıyorsanız, son zamanlarda kullandıysanız veya kullanacaksanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, ZYBAN dozunuzu değiştirebilir veya kullandığınız diğer
ilaçlarda bir değişiklik önerebilir.
Bazı ilaçlar ZYBAN’la birlikte alınmamalıdır. Bu ilaçlardan bazıları nöbetlerin (krizlerin) şiddetinin
artmasına neden olabilir. Bazıları ZYBAN’ın yan etkilerinin daha fazla görülmesine neden olabilir.
Bu ilaçlar için bazı örnekler aşağıdaki listede verilmiştir, fakat bu liste ayrıntılı bir liste değildir.
Aşağıdaki durumlarda nöbet geçirme ihtimaliniz her zamankinden daha fazla olabilir:
• Depresyon veya diğer zihinsel hastalıklar için ilaçlar kullanıyorsanız (ayrıca 2. Bölümün
başındaki “ZYBAN’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” başlığına bakınız),
• Astım veya akciğer rahatsızlığı için teofilin kullanıyorsanız,
• Güçlü bir ağrı kesici olan tramadol kullanıyorsanız,
• Sıtma ilacı kullanıyorsanız,
• Eğer uyarıcı veya iştahınızı veya kilonuzu kontrol etmek için başka ilaçlar (amfetamin,
dekstroamfetamin gibi) kullanıyorsanız,
• Steroid kullanıyorsanız (göz ve cilt için kullanılan krem ve losyonlar hariç),
• Kinolon sınıfındaki antibiyotiklerden kullanıyorsanız,
• Uyuklama haline sebep olabilecek, genellikle alerji tedavisinde kullanılan bazı
antihistaminikleri alıyorsanız,
• Diyabet için ilaç kullanıyorsanız.
Eğer bunlardan herhangi birini kullanıyorsanız, ZYBAN kullanmadan önce derhal
doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz, ZYBAN kullanımının sizin için yararlarını ve risklerini
değerlendirecektir.
Bazı ilaçlar ZYBAN’ın etki gösterme şeklini değiştirebilir veya sizde yan etki görülme
olasılığını artırabilir. Bu ilaçlar şunları içerir:
• Depresyon için kullanılan ilaçlar (paroksetin, desipramin, imipramin, sitalopram,
essitalopram, venlafaksi gibi) veya diğer zihinsel hastalıklar için kullanılan ilaçlar
(risperidon, tiyoridazin gibi). ZYBAN, depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ile
etkileşim gösterebilir ve sizde zihinsel durum değişiklikleri (örneğin; endişeli hissetme
(ajitasyon), var olmayan şeyleri görme veya duyma (halüsinasyonlar), koma) ve 38 °C’nin
üzerindeki vücut sıcaklığı, kalp atım hızında artış, düzensiz kan basıncı gibi diğer etkiler ve
tepkilerin abartılması, kas sertliği, koordinasyon eksikliği ve/veya mide-bağırsak belirtileri
(örneğin; bulantı, kusma, ishal) ortaya çıkabilir.
• Parkinson hastalığı için kullanılan ilaçlar (levodopa, amantadin veya orfenadrin gibi),
• Sara (epilepsi) veya bazı zihinsel sağlık sorunları için kullanılan ilaçlar (karbamazepin,
fenitoin, valproat),
• Kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (siklofosfamid veya ifosfamid gibi),
• Başlıca inme veya kalp hastalıklarında kullanılan tiklopidin veya klopidogrel,
• Başlıca yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan (metoprolol gibi),
• Kalp ritmi düzensizlikleri nedeniyle kullanılan bazı ilaçlar (propafanon, flekainit gibi),
• Sigarayı bırakmaya yardımcı olması için kullanılan nikotin bandı,
• HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ritonavir ya da efavirenz.
Eğer bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, ZYBAN kullanmadan önce doktorunuzla
konuşunuz. Doktorunuz, ZYBAN kullanımının sizin için yararlarını ve risklerini değerlendirecektir
ve gerekirse aldığınız diğer ilacın dozunda değişiklik yapılmasına karar verebilir.
ZYBAN aşağıdaki durumlarda diğer ilaçların etkisini azaltabilir:
• Meme kanseri için tamoksifen kullanıyorsanız.
Bu durum sizin için geçerliyse doktorunuzla konuşunuz. Sigarayı bırakma tedavinizde
değişiklik yapılması gerekebilir.
• Kalbiniz için digoksin kullanıyorsanız.
Bu durum sizin için geçerliyse doktorunuzla konuşunuz. Doktorunuz digoksin dozunun
ayarlanmasını gerekli görebilir.
Sigara içmeyi bıraktığınızda bazı ilaçların dozunun azaltılması gerebilir:
Sigara içtiğinizde vücudunuzda emilen kimyasallar bazı ilaçların daha az etkili olmasına sebep
olabilir. Sigara içmeyi bıraktığınızda bu ilaçların dozunun azaltılması gerekebilir; aksi halde yan
etkilere maruz kalabilirsiniz.
Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız, yan etki olabileceğini düşündüğünüz yeni bir belirti
hissederseniz doktorunuzla konuşunuz.
İdrar testleri üzerindeki etki:
ZYBAN, başka ilaçların tespitinde kullanılan bazı idrar testleri ile etkileşime girebilir. Eğer idrar
testi yaptırmanız gerekiyorsa, doktorunuza ya da laboratuvar görevlisine ZYBAN kullandığınızı
söyleyiniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. ZYBAN nasıl kullanılır?
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
ZYBAN’ı halen sigara içmeye devam ederken almaya başlayınız. Almaya başladıktan sonraki ikinci
hafta içinde sigarayı bırakmak için bir gün belirlemelisiniz. Bunun sebebi ZYBAN’ın vücudunuzda
etkili olması için gerekli seviyeye ulaşmasının ortalama bir hafta olmasıdır. Sigara içmek ve aynı
zamanda ZYBAN kullanmak tehlikeli değildir.
Yetişkinler için tavsiye edilen olağan doz:
– İlk üç gün; her gün bir tablet
– 4. gün ve sonrası; günde iki kez bir tablet
Bir seferde bir tabletten fazla almayınız. Dozları en az 8 saat ara ile alınız.
ZYBAN’ı daima doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Bunlar her zaman kullanılan
dozlardır, ancak doktorunuz size kişisel olarak tavsiyelerde bulunabilir; doz değişiklikleri yapabilir.
Eğer emin olmazsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Doktorunuz; eğer 65 yaş üstüyseniz veya böbrek/karaciğer sorunlarınız varsa ZYBAN’ı size günde
bir tablet olarak reçete edebilir.
Hastaların çoğu en az 7 hafta ZYBAN almalıdırlar. Eğer 7 hafta sonra bir ilerleme sağlanamazsa,
doktorunuz ZYBAN almayı kesmenizi düşünebilir.
Bazen ZYBAN tabletlerin alışılmamış bir kokusu olur. Bu normaldir. İlacınızı olağan şekliyle
kullanmaya devam ediniz.
• Uygulama yolu ve metodu:
8
Tabletleri yutarken çiğnemeyiniz, ezmeyiniz veya bölmeyiniz. Eğer tabletleri bu şekilde alırsanız,
tabletlerin içindeki etkili madde vücudunuzda daha çabuk salıverilecektir. Eğer bu gerçekleşirse,
nöbet (kriz) de dahil olmak üzere oluşabilecek yan etkiler normalden daha fazla görülebilir.
ZYBAN, yiyeceklerle beraber alınabilir.
ZYBAN tabletleri en az 8 saat ara ile alınız. Gece yatmaya yakın ZYBAN almayınız. Uyumada
güçlüğe neden olabilir.
• Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
18 yaş altı hastalarda etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır.
Yaşlılarda kullanımı:
Kullanım sıklığı düşürülebilir ve/veya doz azaltılabilir.
• Özel kullanım durumları:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
ZYBAN, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hafif ve orta derecede sirozu
olan hastalarda, önerilen doz günde 1 tablettir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ZYBAN
kullanılmamalıdır.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen doz günde 1 tablettir.
Eğer ZYBAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya
eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla ZYBAN kullandıysanız:
Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla ZYBAN kullanırsanız, sizde nöbet (kriz) veya diğer yan
etkilerin görülme olasılığı artabilir. Böyle bir durumda zaman kaybetmeyiniz. Ne yapmanız
gerektiğini derhal doktorunuza sorunuz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.
ZYBAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
ZYBAN’ı kullanmayı unutursanız:
Eğer bir dozu almayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
ZYBAN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Doktorunuzla konuşmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız. Dozunuzun kademeli olarak
azaltılması gerekebilir.
Bu ilacın kullanımı ile ilgili ek sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
4. Olası yan etkileri nelerdir?
Aşağıdakilerden biri olursa ZYBAN kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Krizler (nöbetler):
ZYBAN kullanan yaklaşık olarak her 1000 kişiden 1’i kriz riski altındadır. Kriz belirtileri
kasılmaları ve genellikle bilinç kaybını içerir. Kriz geçiren bir kişi sonrasında zihin karışıklığı
yaşayabilir ve ne olduğunu hatırlamayabilir. Kriz geçirme ihtimali; ilacı çok fazla alıyorsanız, belli
ilaçlar kullanıyorsanız veya normalden daha yüksek kriz riski taşıyorsanız daha yüksektir (ayrıca 2.
Bölüme bakınız).
Kriz geçirirseniz, düzeldiğinizde doktorunuza söyleyiniz. Daha fazla ZYBAN almayınız.
Alerjik reaksiyonlar
Seyrek olarak (1000 kişinin birinden az) bazı kişilerde ZYBAN’a karşı potansiyel olarak ciddi alerjik
reaksiyon gelişebilir. Alerjik reaksiyonların bulguları aşağıdakileri içerir:
• Deride kızarma veya döküntü (kaşıntılı, yumru şeklinde döküntü dahil). Derideki bazı
döküntüler, özellikle ağız veya gözde acıma da varsa, hastanede tedaviyi gerektirebilir.
• Alışılmadık şekilde hırıltılı solunum veya nefes alıp vermede zorluk
• Göz kapaklarında, dilde veya dudaklarda şişme
• Deri döküntüsüyle ilişkili kaslarda veya eklemlerde ağrı
• Baygınlık veya kendinden geçme
Eğer sizde bir alerjik reaksiyonun herhangi bir bulgusu görülüyorsa, derhal doktorunuzla
görüşünüz. Bu durumda daha fazla tablet almayınız.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZYBAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi
müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek : 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Çok yaygın:
• Uyuyamama (ZYBAN’ı uyku saatinize yakın bir zamanda almamaya dikkat ediniz.)
Yaygın
• Huzursuzluk (ajitasyon)
• Kaygı (anksiyete)
• Ruhsal çöküntü (depresyon) (ayrıca 2. Bölüme bakınız.)
• Konsantrasyon bozukluğu
• Titreme hissi (tremor)
• Baş ağrısı
• Hasta hissetme (bulantı)
• Hasta olma (kusma)
• Karın ağrısı veya diğer karın rahatsızlıkları (kabızlık gibi)
• Tat almada değişiklik
• Ağız kuruluğu
• Ateş
• Sersemlik
• Terleme
• Deri döküntüsü (bazen alerjik reaksiyon nedeniyle)
• Kaşıntı
Yaygın olmayan:
• Kulak çınlaması
• Görme bozuklukları
• Kan basıncının yükselmesi (bazen ciddi)
• Ateş basması (flushing)
• İştah kaybı (anoreksi)
• Güçsüz hissetme
• Göğüs ağrısı
• Zihin karışıklığı (konfüzyon)
• Hızlı kalp atımı
Seyrek:
• Nöbetler (bu bölümün başına bakınız.)
• Kaslarda seğirme
• Kas kasılmaları
• Kontrolsüz hareketler
• Hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu (ataksi)
• Parkinson
• Çarpıntı (palpitasyonlar)
• Bayılma veya oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü
nedeniyle bayılacak gibi hissetme (postural hipotansiyon)
• Sinirli veya saldırgan hissetme
• Garip rüyalar (kabus dahil)
• Hafıza kaybı
• Karıncalanma veya uyuşma
• Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları (bu bölümün başına bakınız.)
• Eklem ve kas ağrıları ile birlikte döküntü (bu bölümün başına bakınız.)
• Normalden daha sık veya daha seyrek idrara çıkma
• Ağızda ve vücudun diğer bölgelerinde hayatı tehdit edici şiddette olabilecek ciddi deri
döküntüleri (Eritema multiforme, Stevens Johnson sendromu)
• Sedef hastalığının alevlenmesi (koyulaşan kırmızı deri alanları)
• Gözlerin beyaz kısmının veya cildin renginin sarıya dönmesi (sarılık)
• Karaciğer enzimlerinde artış
• Karaciğer iltihabı (hepatit)
• Kan şekeri seviyesinde değişiklikler
• Kendine yabancılaşma (depersonalizasyon), gerçekte olmayan şeyleri görme veya duyma
(halüsinasyon)
• Damarların genişlemesi (vazodilatasyon)
• Seğirme
Çok seyrek:
• Huzursuz, saldırgan hissetme
• Gerçek olmayan şeyleri hissetmek veya bunların varlığına inanmak (delüzyonlar)
• Şiddetli şüphecilik (paranoya)
• İdrar kaçırma, istemsiz idrar yapma (üriner inkontinans)
Bilinmiyor:
• ZYBAN kullanırken veya tedavi bitiminden kısa zaman sonra kendine zarar verme veya
kendini öldürme düşüncesi (“2. ZYBAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler”
bölümüne bakınız). Bu tip düşünceleriniz varsa derhal doktorunuzla konuşunuz veya
bir hastaneye başvurunuz.
• Gerçekle bağlantının kopması ve sağlıklı bir şekilde düşünümeme veya karar verememe
(psikoz); diğer belirtiler sanrıları (halüsinasyonları) ve/veya delüzyonları içerebilir.
• Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma (anemi), beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma
(lökopeni), trombosit sayısında azalma (trombositopeni)
• Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi (hiponatremi)
• ZYBAN ve depresyon tedavisi için kullanılan başka ilaçlar (örneğin; paroksetin, sitalopram,
essitalopram, fluoksetin ve venlafaksin) birlikte kullanıldığında zihinsel durum değişiklikleri
(örneğin; endişeli hissetme (ajitasyon), var olmayan şeyleri görme veya duyma
(halüsinasyonlar), koma) ve 38 °C’nin üzerindeki vücut sıcaklığı, kalp atım hızında artış,
düzensiz kan basıncı gibi diğer etkiler ve tepkilerin abartılması, kas sertliği, koordinasyon
eksikliği ve/veya mide-bağırsak belirtileri (örneğin; bulantı, kusma, ishal)
Sigarayı bırakmanın etkileri:
Sigarayı bırakan kişiler sıklıkla nikotin yoksunluğundan etkilenir. Bu durum ZYBAN kullananlarda
da görülebilir.
Nikotin yoksunluğunun belirtileri aşağıdakileri içerir:
• Uykuya dalmakta zorlanma
• Ürperme (tremor) veya terleme
• Kaygılı, huzursuz veya depresif hissetme (bazen intihar düşüncesiyle birlikte)
Ruhsal durumunuzda endişe verici değişiklikler hissederseniz doktorunuza başvurunuz.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu
veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. ZYBAN’ın saklanması
ZYBAN’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C’nin altında saklayınız. Orijinal ambalajında muhafaza ediniz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ZYBAN’ı kullanmayınız. Son kullanma tarihi belirtilen
ayın son günüdür.
Ruhsat sahibi:
GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No.173, 1.Levent Plaza B Blok
34394 1. Levent/İstanbul

Üretim yeri:
GlaxoSmithKline LLC, Zebulon/North Carolina/A.B.D.
Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır

ZYBAN 150 mg yavaş salımlı film tablet’in kısa ürün bilgisi

ZYBAN 150 mg yavaş salımlı film tablet'in kısa ürün bilgisi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*